Đời sống - Xã hội

Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại khu công nghiệp VSIP

01:08, 20/04/2023
Ngày 19/4, tại Công ty VSIP đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại khu công nghiệp giữa Công an huyện Hưng Nguyên và Công ty TNHH VSIP Nghệ An. 
Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Tại lễ ký kết, các bên đã thống nhất ký kết nội dung phối hợp: Tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ, cán bộ, công chức và người lao động của mỗi bên chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các quy định của Đảng, nhà nước liên quan ANTT nói chung và an toàn tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP nói riêng; Làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận trao đổi và xử lý thông tin liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự; Xây dựng và triển khai thực hiện các phương án bảo đảm an ninh, an toàn khu công nghiệp nhất là phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Cùng với đó phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự và điều tra làm rõ những vụ việc liên quan đến an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội; Đồng thời xây dựng và khai kế hoạch, phương án bảo vệ hoạt động của lãnh Đảng và Nhà nước, Các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa bàn.

Các bên tiến hành ký quy chế phối hợp.
Các bên tiến hành ký quy chế phối hợp.

Bên cạnh đó xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại các doanh nghiệp khu công nghiệp và các địa phương giáo ranh và phối hợp tham mưu đề xuất Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm khu công nghiệp, đô thị dịch vụ VSIP khi cần thiết. Về nguyên tắc phối hợp các bên tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mỗi bên; Bảo đảm phối hợp thống nhất, thường xuyên, kịp thời và hiệu quả giữa các bên; Bảo đảm chế độ bảo mật, chế độ thông tin báo cáo theo quy định của pháp luật

Thông qua lễ ký kết nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong cơ quan doanh nghiệp và Nhân dân các địa phương liên quan đến Khu công nghiệp VISIP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo An ninh trật tự trong tình hình mới.

Hồ Hưng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện