Đời sống - Xã hội

Lập đoàn kiểm tra đánh giá hoạt động của các trung tâm đăng kiểm

18:29, 29/05/2023
Hàng loạt các trung tâm đăng kiểm sẽ được thực hiện kiểm tra đánh giá nhằm mở lại và duy trì hoạt động để phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới cho người dân và doanh nghiệp.
Nhân viên đăng kiểm tiến hành quy trình kiểm định xe cơ giới.
Nhân viên đăng kiểm tiến hành quy trình kiểm định xe cơ giới.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra đánh giá điều kiện hoạt động và duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới tại một số trung tâm đăng kiểm.

Cụ thể, các trung tâm đăng kiểm 98-05D (Bắc Giang), 20-05D (Thái Nguyên) sẽ được đánh giá việc mở thêm 1 dây chuyền kiểm định và tại hai trung tâm đăng kiểm 93-03D (Bình Phước), 61-01D (Bình Dương), đoàn kiểm tra đánh giá việc duy trì hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Các trung tâm đăng kiểm 37-10D (Nghệ An), 99-06D (Bắc Ninh), 77-01S (Bình Định), đoàn kiểm tra sẽ thực hiện đánh giá chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Nhiệm vụ của đoàn kiểm tra nhằm kiểm tra, đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới đối với các trung tâm đăng kiểm theo quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; Thông tư 18/2019 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định 139 và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về đơn vị đăng kiểm xe cơ giới (QCVN 103:2019/BGTVT).

Thời gian đoàn thực hiện kiểm tra đánh giá từ ngày 29/5-20/6 tại các trung tâm đăng kiểm, nhằm mở lại và duy trì hoạt động các trung tâm đăng kiểm trên cả nước, góp phần tăng năng suất kiểm định, nỗ lực phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu có giải pháp khẩn trương xây dựng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo đúng quy định pháp luật, trình Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 7/6/2023./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện