Đời sống - Xã hội

Trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

11:48, 19/06/2024
Sáng 19/6, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị Trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nghệ An đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp mọi nguồn lực góp công góp sức, hiến đất làm đường và các công trình phúc lợi tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông… đạt được nhiều kết quả to lớn, góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh, trật tự, nâng cao đời sống người dân, xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh. 

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Đến nay, toàn tỉnh có 319 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; 83 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 12 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, 10 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn Nông thôn mới, 212 thôn/bản đạt chuẩn Nông thôn mới; 567 sản phẩm được công nhận OCOP.... 

Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các địa phương, đơn vị chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong xây dựng Nông thôn mới; đồng thời nêu lên những tồn tại khó khăn, kiến nghị đề xuất một số nội dung nhằm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn.

 Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Lê Văn Ngọc trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Lê Văn Ngọc trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 

Lê Hằng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện