Giáo dục

 Con Cuông đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn cho học sinh, sinh viên vay mua máy tính học tập

16:41, 28/04/2022
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Con Cuông kịp thời giải ngân nguồn vốn cho học sinh, sinh viên, có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Theo Quyết định này thì mức vốn cho vay tối đa 10 triệu đồnghọc sinh, sinh viên, lãi suất 1,2%năm, thời hạn vay tối đa 36 tháng.
Theo Quyết định này thì mức vốn cho vay tối đa 10 triệu đồng học sinh, sinh viên, lãi suất 1,2%năm, thời hạn vay tối đa 36 tháng.

Theo Quyết định này thì  mức vốn cho vay tối đa 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên, lãi suất 1,2%/năm, thời hạn vay tối đa 36 tháng. Để được vay vốn chương trình này cần đáp ứng các điều kiện sau: học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức.

Ngân hàng CSXH huyện, Con Cuông đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn cho vay mua máy tính học tập.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Con Cuông đã tham mưu kip thời cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn các chương trình theo tinh thần Nghị quyết 11/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả đến 28/4, Ngân hàng Chính sách xã hội  huyện Con Cuông đã kip thời giải ngân nguồn vốn cho Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính phục vụ cho việc học tập trực tuyến. 

 

Qua đó trong sáng 28/4, đã giải ngân cho 2 khách hàng vay vốn. Đó là bà Chương Thị Hiển thuộc đối tượng hộ nghèo có con là Lương Thị Khánh Ly, Học sinh lớp 9 Trường Trung học Cơ sở Môn Sơn và bà Ngân Thị Lan thuộc hộ cận nghèo có con là Lương Thị Xuân Mai, học sinh lớp 11 Trường dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An. Đây là 2 hộ gia đình chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức.
 

Bá Hậu-Quang Huy

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện