Giáo dục

Sinh viên ĐH Công nghiệp Vinh có thể chuyển vào học tập tại ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

17:29, 04/06/2022
Sáng 4/6, trường Đại học Công nghiệp Vinh thực hiện ký kết hợp tác đào tạo với Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh.
a
Đại học Công nghiệp Vinh ký kết hợp tác đào tạo với Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh.

Hai bên đã cam kết hợp tác đào tạo toàn diện trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, khả năng và nhu cầu của nhau.

Trong đó, tập trung hợp tác trong xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; Trao đổi thông tin, học liệu trong đào tạo trình độ đại học. Hợp tác trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó là hợp tác trong công tác tuyển sinh, trao đổi sinh viên.

Sinh viên trường Đại học Công nghiệp Vinh sau 1 hoặc 2 năm có thể chuyển vào học tại trường Đại học Công nghiệp TP HCM trong thời gian còn lại.

Nguyễn Toàn - Chu Quý

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện