Cán bộ, viên chức Đài PT-TH Nghệ An dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

12:02, 19/01/2023
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023, sáng 19/1, đoàn cán bộ, viên chức người lao động Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An do đồng chí Trần Minh Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, đã về dâng hoa, dâng hương, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn.
Đoàn cán bộ, viên chức người lao động Đài PT-TH Nghệ An về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn cán bộ, viên chức người lao động Đài PT-TH Nghệ An về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dâng lẵng hoa tươi và nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, viên chức người lao động Đài PT-TH Nghệ An bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, Nhân dân ta. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hoà bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí Minh được tôn vinh Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh dâng lẵng hoa tươi lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đồng chí Trần Minh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh dâng lẵng hoa tươi lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dù đã đi xa nhưng Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng của Người luôn soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Cán bộ, viên chức người lao động Đài PT-TH Nghệ An thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cán bộ, viên chức người lao động Đài PT-TH Nghệ An thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
a
Toàn cảnh lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong năm qua, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các ngành, các cấp, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và các Đài PT-TH tỉnh bạn để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng Pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp Nhân dân; Cung cấp phản ánh các thông tin kịp thời, trung thực, chính xác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, ANQP theo quy định của Pháp luật; Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội, làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân; Phát hiện, biểu dương gương tốt, nhân tố mới, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh dâng nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đồng chí Trần Minh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh dâng nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đồng chí Phó Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Lãnh đạo các phòng chuyên môn dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo các phòng chuyên môn dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỳ vọng với chặng đường mới, cán bộ, viên chức người lao động ngành Phát thanh Truyền hình Nghệ An hứa sẽ khắc phục khó khăn, vươn lên mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa để xây dựng Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An thực sự là “Tiếng nói của Đảng, chính quyền, diễn đàn tin cậy của nhân dân” trên quê hương Bác Hồ kính yêu trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới.

Các đại biểu thăm cây Mít do đồng chí Trần Minh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trồng tặng trong khuôn viên Khu di tích.
Cán bộ, viên chức người lao động Đài PT-TH Nghệ An chụp ảnh lưu niệm trong khuôn viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.
Cán bộ, viên chức người lao động Đài PT-TH Nghệ An chụp ảnh lưu niệm trong khuôn viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.
Cán bộ, viên chức người lao động Đài PT-TH Nghệ An chụp ảnh lưu niệm trong khuôn viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.
Cán bộ, viên chức người lao động Đài PT-TH Nghệ An chụp ảnh lưu niệm trong khuôn viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

 

PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện