Số hoá

Trung tâm Công nghệ chống Covid-19 sẽ thống nhất dữ liệu khai báo y tế

07:20, 07/06/2021

Trung tâm Công nghệ chống Covid-19 quốc gia được đặt tại tầng 14, Trụ sở Cục Tin học hoá (Bộ Thông tin và Truyền thông).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc triển khai các giải pháp công nghệ vào phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Thông tin và Truyền thông đã quyết định thiết lập lực lượng công nghệ hoạt động 24/7 phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ sẽ thành lập Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia. Trụ sở của trung tâm được đặt tại tầng 14, Trụ sở Cục Tin học hoá (Bộ Thông tin và Truyền thông), Toà nhà VNTA (số 68 Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

Trung tâm Công nghệ chống Covid-19 sẽ thống nhất dữ liệu khai báo y tế.
Trung tâm Công nghệ chống Covid-19 sẽ thống nhất dữ liệu khai báo y tế.

Ông Đỗ Công Anh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Tin học hóa sẽ làm Giám đốc, phụ trách điều hành chung.

Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế sẽ là Phó Giám đốc phụ trách kết nối giữa các bên liên quan về công nghệ và y tế, căn cứ thực tiễn chống dịch, đề xuất các vấn đề, yêu cầu cụ thể cần có công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ để Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc tổ chức xây dựng giải pháp công nghệ thông tin, phần mềm đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trung tâm có nhiệm vụ làm đầu mối điều phối, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, hợp tác liên quan đến kỹ thuật, công nghệ để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Thiết kế, tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các nền tảng, hệ thống công nghệ phòng, chống dịch Covid-19.

Quản lý thống nhất, kết nối tập trung và phân phối dữ liệu khai báo y tế điện tử, dữ liệu khai báo di chuyển nội địa, dữ liệu phản ánh của người dân, dữ liệu điểm kiểm dịch và dữ liệu kiểm soát vào ra các điểm kiểm dịch giữa các hệ thống công nghệ phòng, chống dịch Covid-19…

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định giao cho Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định một số công nghệ áp dụng bắt buộc phục vụ công tác phòng chống Covid-19. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc chủ động phòng chống và phòng chống hiệu quả. Các giải pháp công nghệ này thì không chỉ cho Covid-19 mà còn có thể sử dụng lâu dài cho các đại dịch truyền nhiễm khác có thể xảy ra trong tương lai. Thông điệp 5K + vaccine trở thành thông điệp 5K, vaccine và công nghệ./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện