Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Con Cuông: Xuất hiện sâu gây hại trên cây ngô với mật độ cao

10:02, 19/03/2019
Vụ Xuân 2019, huyện Con Cuông đã gieo trồng 620 ha nga. Hiện tại ngô đang trong thời kỳ 2-3 lá đến 6-7 lá, nhìn chung các trà ngô sinh trưởng phát triển tốt. Mặc dù vậy hiện nay đang xuất hiện sâu keo gây hại với mật độ khá cao.
Xuất hiện sâu hại trên đồng ruộng Con Cuông với mật độ cao  3-4 con/m2.

Các trà ngô bị sâu gây hại chủ yếu ở các  xã: Bồng Khê, Yên Khê, Chi Khê, Môn Sơn, mật độ trung bình: 1- 2 con/m2, nơi cao: 3-4 con/m2, cục bộ: 5-7 con/m2, phổ biến tuổi 2- tuổi 3.

Mật độ trung bình: 1- 2 con/m2, nơi cao: 3-4 con/m2.

Dự báo thời gian tới sâu keo (sâu cắn lá) có thể tiếp tục phát sinh gây hại trên diện rộng. Đây là loài sâu hại có sức ăn lớn (gây hại), diện tích có mật độ sâu cao sẽ làm ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng, phát triển và năng suất ngô nếu không tổ chức phòng trừ kịp thời.

Khuyến cáo của trạm bảo vệ thực vật huyện bà con nông dân nên dùng thuốc đặc hiệu để phun trừ kịp thời.

Để chủ động phát hiện, phòng trừ hiệu quả đối với sâu keo hại ngô. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện cũng đã khuyến cáo người dân tăng cường bám sát đồng ruộng, điều tra phát hiện sâu keo hại ngô, kịp thời triển khai phun trừ. Nên sử dụng các loại thuốc đặc hiệu như: Amate 150SC, Clever 150SC; 300WG, Takumi 20WG.

Bá Hậu