Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghĩa Đàn có 15 xã đạt chuẩn NTM

16:27, 04/01/2020
Năm 2019, huyện Nghĩa Đàn có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM là Nghĩa Thắng và Nghĩa Trung, đạt 200% kế hoạch, lũy kế có 15/24 xã đạt chuẩn NTM, đạt 62,5%, cao hơn mức bình quân chung của toàn tỉnh.

Theo đó, toàn huyện có 6 xã đạt 10 – 17 tiêu chí là Nghĩa An, Nghĩa Lộc, Nghĩa Yên, Nghĩa Lợi, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thịnh, 3 xã đạt 7 – 9 tiêu chí là Nghĩa Lạc, Nghĩa Mai, Nghĩa Thọ.

Phong trào xây dựng NTM được người dân Nghĩa Đàn tích cực tham gia.

Kết quả xây dựng NTM đã góp phần đẩy nhanh việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương đã đề ra. Đồng thời làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo nên sự phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân.

Xã Nghĩa Thắng – địa phương không đăng ký nhưng đã đạt chuẩn NTM năm 2019.

Năm 2020, Nghĩa Đàn phấn đấu có thêm 1 xã về đích NTM.

Đức Anh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm