Kinh tế

Nông dân Đô Lương tập trung chăm sóc 650ha lạc vụ xuân

16:29, 27/02/2020
Những ngày cuối tháng 2, bà con nông dân huyện Đô Lương đang tập trung chăm sóc 650 ha cây lạc vụ xuân. Các xã có diện tích lạc xuân nhiều đó là: Đại Sơn 170ha, Trù Sơn 120 ha, Bắc Sơn 30ha, Lưu Sơn 43ha,  Giang Sơn Đông 24ha.

Đến thời điểm này, cây lạc đang ra hoa, sinh trưởng phát triển tốt, bà con nông dân tập trung ra đồng làm cỏ, vun xới gốc để cây lạc chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tạo củ.

 
Bà con nông dân xã Lưu Sơn- Đô Lương tập trung làm cỏ, vun gốc cho cây lạc. 

Lạc vụ xuân ở Đô Lương được gieo trồng vào đầu tháng 12/2019. Trung bình mỗi sào lạc được gieo 7 kg lạc giống, bón 25 kg NPK, 100kg phân chuồng hoai mục, 25 kg vôi bột. Tổng chi phí hết 500 ngàn đồng. Nếu từ nay đến cuối tháng 4, điều kiện thời tiết thuận lợi, không bị sâu bệnh, dự kiến sẽ cho năng suất 120kg lạc/ sào, đạt trị giá 6 triệu đồng.

 
Cây lạc xuân đang ra hoa và sinh trưởng phát triển tốt. 

Trừ chi phí, bà con nông dân sẽ thu về lãi ròng 5,5 triệu đồng/sào. Với 650 ha, sẽ đạt 115 tỷ đồng,  một nguồn thu nhập rất lớn trong sản xuất vụ xuân năm 2020.

Ngọc Phương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện