Kinh tế

Thông báo về việc vận hành xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Mô, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn

15:12, 13/06/2021
Theo thông báo, kế hoạch vận hành xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Mô, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn dự kiến sẽ được thực hiện vào lúc 17h, ngày 13/6/2021.

Ngày 13/6, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh có thông báo số 69/TB-PCTT về việc vận hành xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Mô, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Nhà máy thủy  điện Nậm Mô, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Theo Báo cáo của Công ty cổ phần Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An tại thông báo số: 53/TB-EDCNA ngày 13/6/2021, lúc 11h30 ngày 13/06/2021, tổng lưu lượng nước về hồ thủy điện Nậm Mô đạt mức 90 m°/s và đang có xu hướng tăng lên, với mỗi giờ tăng bình quân khoảng 50-70 m/s.

Để đảm bảo công tác vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện Nậm Mô được an toàn theo đúng quy trình vận hành hồ chứa và Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả đã được phê duyệt, Công ty cổ phần Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An thông báo về việc vận hành xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Mô, dự kiến như sau:

1. Thời gian dự kiến xả lũ: 17 giờ, ngày 13 tháng 6 năm 2021.

2. Lưu lượng xả lũ: Tổng lưu lượng xả khoảng 140m/s đến 300m/s (bao gồm xả qua các cửa van đập tràn và tổ máy phát điện).

3. Thời gian kết thúc xả lũ: Cho đến khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 120 m3/s.

4. Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông báo cho UBND huyện Kỳ Sơn, Cục Quản lý đường bộ 2 và Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sống, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du nhà máy Thủy điện Nậm Mô biết để triển khai các công việc cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện