Kinh tế

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

12:21, 19/10/2021
Sáng 19/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 

Toàn cảnh tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh tại điểm cầu Nghệ An.

Ước tính đến 31/12/2021, cả nước có hơn 18.300 Hợp tác xã nông nghiệp, (tăng 43%) và 79 Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp (tăng 90%) so với thời điểm 8 năm trước đây. Doanh thu bình quân một Hợp tác xã đạt 2,4 tỷ đồng. Đến nay, toàn quốc có khoảng 823 Hợp tác xã là chủ thể tham gia sản xuất và sở hữu khoảng 30% trong tổng số gần 5.000 sản phẩm OCOP cả nước. 

Tại Nghệ An, tính đến nay có 628 Hợp tác nông nghiệp, trong đó, hơn 54% Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Các Hợp tác xã đã tạo việc làm ổn định cho gần 4.000 lao động thường xuyên với thu nhập trung bình 42 triệu đồng/lao động/năm; đóng góp tích cực trong việc giúp nông dân tổ chức sản xuất theo hướng hiệu quả và nhu cầu của thị trường nhằm nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Các Hợp tác xã tại Nghệ An đã tạo việc làm ổn định cho gần 4.000 lao động thường xuyên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan yêu cầu các đơn vị, địa phương ưu tiên phát triển các hợp tác xã quy mô lớn gắn với vùng nguyên liệu và liên kết chuỗi giá trị ngành hàng nông sản; sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP; ứng dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm nông nghiệp, công nghệ cao, công nghệ thông minh; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xu hướng phát triển và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; ứng phó với biến đổi khí hậu; ứng dụng linh hoạt, hiệu quả mô hình thành công trong nước và quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. 

Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực và công tác chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm hỗ trợ nông dân nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, kết nối tham gia trên thị trường, bảo vệ sinh kế và thu nhập của nông dân và góp phần phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn; Phấn đấu đến năm 2030 ước cả nước có khoảng 35.000 tổ hợp tác. Thu nhập bình quân của thành viên tăng 1,5 lần so với hiện nay.                          

Lê Hằng - Hồng Phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện