Kinh tế

18.000 tấn cam Vinh sẽ được dán tem truy xuất nguồn gốc

11:36, 14/11/2021
Nghệ An hiện có khoảng 5.300 ha cam, trong đó có gần 3.500 ha cho thu hoạch quả, năng suất bình quân đạt khoảng 16 tấn/ha, dự kiến sản lượng 56.000 tấn quả. 
 

Năm nay, cam Vinh ở nhiều trang trại ở vùng trọng điểm trồng cam tại Quỳ Hợp bị giảm chất lượng do sâu bệnh dẫn đến rụng nhiều. Một số vườn cam phải chặt bỏ để chuyển sang trồng cây khác. Tuy nhiên, qua khảo sát cho thấy, nhiều vùng sản xuất cam Vinh khác ở các huyện: Yên Thành, Anh Sơn, Thanh Chương... xuất hiện nhiều trại cam đạt năng suất cao, chất lượng tốt. Cá biệt có những trại cam đạt năng suất trên 30 tấn/ha, được sản xuất theo quy trình VietGAP.

Nghệ An hiện có khoảng 5.300 ha cam, trong đó có gần 3.500 ha cho thu hoạch quả, năng suất bình quân đạt khoảng 16 tấn/ha, dự kiến sản lượng 56.000 tấn quả.

Như vậy, trong vụ cam này có khoảng 18.000 tấn cam được dán tem điện tử truy xuất nguồn gốc cam Vinh (tương đương khoảng 70.000 quả).

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện