Kinh tế

Liên kết phát triển du lịch Nghệ An – Quảng Ninh giai đoạn 2022 – 2025

10:33, 20/05/2022
Tại thành phố Vinh, Sở Du lịch Nghệ An và Sở Du lịch Quảng Ninh ký kết Thỏa thuận Liên kết phát triển du lịch giai đoạn 2022 – 2025. 
ký kết Thỏa thuận Liên kết phát triển du lịch giữa Nghệ An và Quảng Ninh giai đoạn 2022 – 2025.
Ký kết Thỏa thuận Liên kết phát triển du lịch giữa Nghệ An và Quảng Ninh giai đoạn 2022 – 2025.

Hai bên thỏa luận liên kết, hợp tác trên các mặt: Công tác quản lý nhà nước về du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; quảng bá, xúc tiến và trao đổi khách du lịch. Trong đó, các tỉnh, thành phố liên kết, hợp tác thực hiện các chương trình khảo sát để quảng bá sản phẩm du lịch, chương trình, tuyến điểm du lịch kết nối giữa các tỉnh, thành phố trong liên kết.

Hàng năm, hai tỉnh Nghệ An và Quảng Ninh giao các doanh nghiệp du lịch phấn đấu đưa 10.000 - 15.000 lượt khách đến du lịch giữa hai địa phương.

Đức Chung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện