Kinh tế

Quỳ Hợp triển khai vụ Xuân, vụ Mía năm 2023

18:19, 24/11/2022
Sáng 24/11, UBND huyện Quỳ Hợp tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ Xuân năm 2022 và triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Xuân năm 2023. 

Theo kế hoạch, vụ Xuân 2023, Quỳ Hợp tập trung phấn đấu sản xuất đạt hơn 5.505 ha. Trong đó, cây lúa diện tích hơn 2.608ha, sản lượng hơn 16.954 tấn; cây ngô diện tích hơn 1.103 ha, trong đó ngô sinh khối 430 ha, ngô lấy hạt hơn 673 ha sản lượng gần 2.464 tấn để đạt mục tiêu tổng sản lượng lương thực cây có hạt hơn 19.418 tấn.

a
Quỳ Hợp phấn đấu sản xuất vụ Xuân năm 2023 đạt hơn 5.505ha.

Huyện cũng phấn đấu vụ Xuân 2023 nâng cao số lượng tổng đàn trâu bò, ổn định và duy trì mức tăng trưởng của đàn gia cầm và đàn lợn, tập trung cải tiến phương thức chăn nuôi, nâng cao sản lượng xuất chuồng đối với gia súc gia cầm. Cụ thể: Tổng đàn trâu: 21.252 con, sản lượng xuất chuồng 442 tấn; Tổng đàn bò: 22.189 con, sản lượng xuất chuồng 252 tấn; Tổng đàn lợn: 151.213 con, sản lượng xuất chuồng 11.811 tấn; Tổng đàn gia cầm: 921.000 con, sản lượng xuất chuồng 631 tấn; Đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng gia súc vụ Xuân 2023 đạt 100% kế hoạch tỉnh giao, 60% tổng đàn đối với các bệnh nguy hiểm như: Lở mồm long móng, tụ huyết trùng trâu bò; không để bệnh lây lan và phát triển thành dịch; Phấn đấu nâng cao tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại chó và hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm túc công tác tiêm phòng cho đàn gia cầm.

Vụ mía 2022-2023, diện tích mía toàn huyện dự kiến đạt 5.050 ha; Trong đó, trồng mới và trồng lại vụ xuân 2022 đạt gần 1.950 ha, tập trung đầu tư thâm canh tăng năng suất, phấn đấu đạt 65 tấn/ha. 

Phan Giang

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện