Kinh tế

Thu hoạch nhanh gọn vụ xuân, sản xuất hè thu kịp thời vụ

18:28, 07/05/2024
"Thu hoạch nhanh gọn lúa vụ xuân, triển khai sớm sản xuất hè thu nhằm né tránh thiên tai" - Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Đệ, sau khi đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp sáng 7/5 tại huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên và Nam Đàn.

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã kiểm tra lúa vụ xuân tại xã Nghi Thái và Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc). Thời điểm này, lúa xuân ở Nghi Thái đã chín trên 80%, năng suất ước đạt 74 tạ/ha. Đối với trà xuân muộn ở xã Nghi Vạn, lúa mới chắc xanh.

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đã kiểm tra mô hình sản xuất lúa chất lượng cao.

Tại huyện Hưng Nguyên, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đã kiểm tra mô hình sản xuất lúa chất lượng cao của xã Hưng Nghĩa. Vụ xuân năm nay, huyện Hưng Nguyên gieo cấy 5,1 nghìn ha, lúa cơ bản đã chín và chuẩn bị thu hoạch.

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đã kiểm tra mô hình cánh đồng mẫu lớn.

Tại Nam Đàn, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đã kiểm tra mô hình cánh đồng mẫu lớn tại xã Hồng Long và Nam Anh. Vụ xuân năm nay, huyện Nam Đàn tổ chức xây dựng 13 mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích trên 730 ha, gieo cấy các giống lúa chất lượng cao. Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đã kiểm tra mô hình sản xuất dưa chuột trong nhà lưới.

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đã kiểm tra mô hình sản xuất dưa chuột trong nhà lưới.

Sau khi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Đệ chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương cần tập trung huy động nông dân thu hoạch nhanh lúa vụ xuân sớm và chính vụ. Đối với diện tích lúa xuân muộn, cần tập trung phòng trừ một số sâu bệnh gây hại cuối vụ. Các địa phương cần tập trung mọi nguồn lực sản xuất vụ hè thu theo phương châm càng sớm càng tốt nhằm né tránh thiên tai. Chỉ đạo các đơn vị thủy lợi cần bơm đủ nước để nông dân sản xuất vụ hè thu. Kiên quyết chuyển đổi cây trồng, mùa vụ đối với những diện tích sản xuất lúa có nguy cơ hạn hán cao. Dự báo tình hình sâu bệnh gây hại cây trồng để sớm có giải pháp phòng trừ. Nhân rộng các mô hình cánh đồng mẫu lớn, mô hình sản xuất trong nhà lưới để nâng cao giá trị trên đơn vị sản xuất.

Thuý Vinh - Hữu Song

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện