Bảng lương cán bộ xã, phường áp dụng từ ngày 1/7/2023

16:45, 23/04/2023
Bảng lương của cán bộ xã, phường, thị trấn (cấp xã) từ ngày 1/7/2023 theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Do đó, lương cán bộ cấp xã sẽ tăng tương ứng.

Chi tiết bảng lương cán bộ xã từ 1/7/2023:

 

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện