Multimedia

[Infographics] 6 Di tích Quốc gia Đặc biệt tại tỉnh Quảng Ninh

10:18, 18/10/2023
Sáu Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Danh lam Vịnh Hạ Long, Di tích Lịch sử Bạch Đằng, Di tích Lịch sử Yên Tử, Di tích Lịch sử Nhà Trần, Di tích Lịch sử Đền Cửa Ông, Khu Di tích Hồ Chủ Tịch ở đảo Cô Tô.
 

Quảng Ninh là tỉnh có các di sản văn hóa đa dạng và giàu bản sắc trong cả nước.

Hiện nay, Quảng Ninh có 6 di tích được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Danh lam Thắng cảnh Vịnh Hạ Long, Di tích Lịch sử Bạch Đằng, Di tích Lịch sử và Danh lam Thắng cảnh Yên Tử, Di tích Lịch sử Khu di tích Nhà Trần tại Đông Triều, Di tích Lịch sử Đền Cửa Ông và Khu Di tích Lưu niệm Hồ Chủ Tịch trên đảo Cô Tô./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện