Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Quân khu 4

17:19, 28/02/2020
Ngày 28/2, Đoàn kiểm tra của Bộ Tổng Tham mưu đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2020 tại Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4. 

Đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung: Công tác tham mưu huấn luyện; chiến thuật chiến đấu bộ binh; kỹ thuật chiến đấu bộ binh; điều lệnh, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; Thể lực; công tác bảo đảm huấn luyện; tổ chức biên chế; công tác giáo dục chính trị tư tưởng; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho huấn luyện.

Qua kiểm tra các nội dung, Đoàn kiểm tra của Bộ tổng Tham mưu đánh giá cao Trung đoàn 335 đã luôn chấp hành nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị, Mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu. Triển khai làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2020 một cách toàn diện, nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá. 

 
   Đoàn kiểm tra của Bộ tổng Tham mưu kiểm tra mô hình học cụ huấn luyện tại Trung đoàn 335, Sư đoàn 324.

Nổi bật, là Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 335 đã tập trung làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức tốt về nội dung, mức độ huấn luyện năm 2020. Thực hiện nghiêm Điều lệ công tác tham mưu huấn luyện, chiến đấu ở các cấp. Đội ngũ cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng các nội dung và duy trì thông qua giáo án huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp chặt chẽ, nghiêm túc. Hệ thống giáo án, bài giảng, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, sáng kiến, cải tiến được chuẩn bị chu đáo phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, triển khai xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chuẩn bị giáo án, bài giảng, tài liệu, vật chất phục vụ công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng đúng kế hoạch. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đảm bảo nơi ăn, ở, làm việc, thực hiện các chế độ trong ngày, tuần của bộ đội đảm bảo tốt, nhất là đối với chiến sỹ mới nhập ngũ năm 2020. Nhiệm vụ đảm bảo cần, kỹ thuật cho huấn luyện được triển khai sát với Chỉ lệnh, hướng dẫn công tác huấn luyện năm 2020. Cán bộ, chiến sỹ toàn Trung đoàn có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, thống nhất; cơ quan, đơn vị giữ được ổn định, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

 
Đoàn kiểm tra Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra hệ thống sổ sách, kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện tại Trung đoàn 335, Sư đoàn 324.

Nội dung kiểm tra tại Trung đoàn 335 – Sư đoàn 324, được Đoàn kiểm tra Bộ Tổng Tham mưu đánh giá hoàn thành tốt, là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quân về công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2020.

Trần Dũng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm