Pháp luật

Bộ CHQS tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 3

09:41, 05/10/2020
Sáng nay (05/10), dưới sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giáo dục QP&AN tỉnh, Hội đồng Giáo dục QP&AN tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai giảng bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3 - lớp thứ 2 năm 2020 tại Trung đoàn 764. 
  Toàn cảnh lễ khai giảng.

Trong thời gian 12 ngày, 87 học viên là trưởng, phó phòng và chức danh tương đương các Sở, ban, ngành của tỉnh sẽ được nghiên cứu một số chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản; Chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP&AN; Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP&AN và hoạt động đối ngoại; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, dân tộc, tôn giáo gắn với QP&AN trong tình hình mới; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Ngoài việc học tập, nghiên cứu chuyên đề, các học viên sẽ tham gia nghiên cứu thực tế cơ sở, viết bài thu hoạch, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn và huấn luyện bắn súng K54 bài 1.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ khai giảng.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà đề nghị các học viên học tập nghiêm túc, tích cực thảo luận, trao đổi các chuyên đề; qua đó, nâng cao trình độ, nhận thức về công tác QP&AN, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoàng Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện