Quốc phòng

Quân khu 4: Chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng cho ngày bầu cử

10:44, 20/05/2021
Cùng với việc tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng, LLVT Quân khu 4 tập trung cao độ thực hiện hiệu quả đợt thi đua cao điểm “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026”, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân thành công tốt đẹp.

LLVT Quân khu 4 đã chú trọng lồng ghép công tác tuyên truyền bầu cử với thực hiện đợt thi đua cao điểm “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử”, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện bầu cử. 

Các đơn vị Quân khu 4 tích cực tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân với mọi hình thức như: Tuyên truyền tập trung, tuyên truyền cơ động tại thao trường, bãi tập và tuyên truyền lưu động tại các khu dân cư.

Bên cạnh đó, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là cử tri ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào có đạo, nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân đối với bầu cử.

Chiến sỹ xem danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn trọng điểm và dịch Covid-19, LLVT Quân khu 4 đã phối hợp xây dựng các phương án bảo đảm hoàn thành công tác bầu cử gắn với an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu tuyên truyền bầu cử tại các hộ gia đình ở xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu.

Sau hội nghị hiệp thương lần 3, Quân khu 4 có 3 cán bộ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 94 đồng chí được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí cán bộ được giới thiệu ứng cử đã hoàn thành việc tiếp xúc, báo cáo chương trình hành động với cử trị nếu được bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp.

 
Các đơn vị chuẩn bị phiếu bầu và tổ chức cho bộ đội nghiên cứu tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Trong chương trình hành động của mình, các đồng chí cán bộ của Quân khu 4 được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp xác định đây là niềm vinh dự rất lớn của bản thân và luôn đề cao trách nhiệm, phấn đấu hết mình, gần gũi, gặp gỡ, gắn bó mật thiết với nhân dân và đem lại quyền lợi chính đáng cho nhân dân. Tích cực tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện pháp luật về QP-AN, nhất là vấn đề xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tuyên truyền về bầu cử tại thao trường.
Sư đoàn 968 báo động kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
 
Lữ đoàn Phòng không 283 luyện tập cơ động lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ bầu cử.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị 41 điểm bỏ phiếu tại đơn vị và tham gia bỏ phiếu chung tại 173 điểm ở các địa phương chu đáo. Đồng thời, triển khai xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, duy trì luyện tập, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và phương án bảo vệ các điểm bầu cử của đơn vị và địa bàn đảm nhiệm.

Trần Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện