Pháp luật

Ra mắt mô hình "Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, vận động nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng"

17:39, 17/06/2022
Sáng 17/6  tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ ký kết và ra mắt Mô hình "Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, vận động các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng. 

Theo đó, để thực hiện tốt mô hình, các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương thống nhất thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và toàn thể nhân dân trong việc phối hợp thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn.

Ký kết thực hiện mô hình.

Thực tiễn cho thấy, công tác tái hòa nhập cộng đồng là một quá trình khó khăn, phức tạp, lâu dài. Do vậy, để nâng cao hiệu quả công tác này, đòi hỏi sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chung tay của cả xã hội, trong đó lực lượng bộ đội Biên phòng, Công an giữ vai trò nòng cốt, chủ đạo giúp đỡ những người lầm lỗi có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống; qua đó chủ động phòng ngừa, hạn chế tái phạm và vi phạm pháp luật giữ vững an ninh trật tự, góp phần xây dựng địa bàn vững mạnh.

Ra mắt mô hình "Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, vận động nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng".

Bên cạnh đó, vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân, doạnh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, cơ sở sản xuất dạy nghề, hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm, tiếp nhận giúp đỡ tạo việc làm cho người lầm lỗi nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng.

Việc xây dựng mô hình phải gắn kết với các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Xây dựng khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp, trường học không có tội phạm, tệ nạn xã hội; Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” và các phong trào thi đua của Hội, địa phương phát động. 

Ngọc Tú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện