Quốc phòng

Quân khu 4 chỉ đạo Đại hội đoàn làm điểm thành công tốt đẹp

08:31, 13/04/2022
Ngày 12/4/, Quân khu 4 chỉ đạo Đoàn cơ sở Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Cục Chính trị Quân khu chọn làm trước để rút kinh nghiệm tổ chức ở cấp đoàn cơ sở trong toàn Quân khu.
Toàn cảnh Đại hội.

5 năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của trung đoàn 335 luôn được cấp uỷ, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở trung đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra; luôn bám sát nhiệm vụ của đơn vị hoạt động đúng chức năng, đạt chất lượng hiệu quả, là lực lượng xung kích, đi đầu thi đua xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hoá, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Quân khu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Năm 2018, 2019 là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua, được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua; năm 2019, 2021 được Tổng cục Chính trị tặng Cờ thi đua; năm 2018, 2020 được Quân khu tặng Cờ vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, góp phần xây dựng Đảng bộ Trung đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Trung đoàn 335 nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó tập trung vào quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng về Công tác đoàn và phong trào thanh niên; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nghị quyết, chương trình hành động đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; Quyết tâm xây dựng người cán bộ, Đoàn viên Thanh niên Đoàn Thảo Nguyên anh hùng “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Thường xuyên trau dồi những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, ý thức được những đạo lý, giá trị nhân văn cao cả trong cuộc sống, luôn giữ tâm mình trong sáng, hướng thiện; có tri thức, giỏi kỹ năng, giàu sáng tạo, khỏe thể chất và tinh thần, có ý thức tự học, tự rèn, luôn cầu tiến bộ. Chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, đoàn viên thanh niên về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trung đoàn, tổ chức tốt các hoạt động phối hợp kết nghĩa; xây dựng Đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc, Đảng bộ Trung đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

. Các đại biểu thăm quan mô hình hoạt động của Đoàn.

Với Khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Đoàn Thảo Nguyên rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, Đại hội xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới: Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đoàn; Xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; Xung kích nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật.

. Các đại biểu thăm quan mô hình hoạt động của Đoàn.

Đại hội tiến hành bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành, bầu Bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027, bầu đoàn đại biểu gồm 30 đồng chí (trong đó có 3 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn lần thứ IX với tỷ lệ tín nhiệm cao, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thủ tục, nguyên tắc. 

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu chụp ảnh lưu niệm với đại biểu về dự Đại hội.

Ngay sau khi kết thúc đại hội, Cục Chính trị Quân khu đã tổ chức rút kinh nghiệm và yêu cầu cấp ủy Đảng, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp xác định tổ chức đại hội đoàn là một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2022 của đơn vị, do vậy phải có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, cụ thể, đạt kết quả tốt, để Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ. Sau Đại hội, phòng Công tác Quần chúng Quân khu 4 phối hợp với Sư đoàn 324, các đơn vị liên quan hoàn chỉnh văn bản, thống nhất nội dung đại hội cấp cơ sở trong toàn Quân khu.

Hoàng Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện