Quốc phòng

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương kiểm tra công tác giáo dục tại Nghệ An

13:17, 06/05/2022
Trong hai ngày 5-6/5, Đoàn công tác Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương đã đến kiểm tra công tác giáo dục QP-AN tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Trung tâm Giáo dục QP-AN trường Đại học Vinh. 

 

a
Đoàn công tác làm việc tại Bộ CHQS tỉnh.

Tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Đoàn công tác tổ chức kiểm tra, chất vấn những nội dung liên quan đến công tác Dân quân tự vệ, Giáo dục Quốc phòng - An ninh (QP-AN) trên địa bàn.

Theo đánh giá, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác Dân quân tự vệ, Giáo dục QP-AN đúng kế hoạch, đạt chất lượng tốt, nhất là công tác huấn luyện dân quân tự vệ, diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng và duy trì chế độ hoạt động của Dân quân tự vệ. Chất lượng dân quân tự vệ ngày được nâng lên; tỉ lệ đảng viên trên 28%; có 3 chi bộ quân sự cấp xã tổ chức hoạt động tốt. Có 459/460 xã, phường, thị trấn xây dựng trụ sở làm việc, bố trí phòng làm việc riêng, nhà trực, phòng trực cho lực lượng dân quân đạt 99,78%. Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ dân quân nhận thức rõ vai trò trách nhiệm, tiên phong trên tuyến đầu chống dịch.

Tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Giáo dục QP-AN cho các đối tượng; tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 453 đồng chí; mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng già làng, trưởng tộc; chỉ đạo Hội đồng giáo dục các cấp tổ chức 107 lớp bồi dưỡng cho đối tượng 4 với gần 1.000 đồng chí; Tham mưu thực hiện tốt công tác Giáo dục QP-AN ở 37 trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng bảo đảm chất lượng tốt.

Đoàn kiểm tra tại Trung tâm giáo dục QP-AN Đại học Vinh.
Đoàn kiểm tra tại Trung tâm giáo dục QP-AN Đại học Vinh.

Tại Trung tâm giáo dục QP-AN Đại học Vinh, đoàn kiểm tra hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch điều hành môn học, lịch giảng dạy, tài liệu, giáo án, hợp đồng liên kết; Kiểm tra rèn luyện sinh viên theo nếp sống quân đội và môi trường quân sự; công tác huấn luyện trên giảng đường; điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, kỹ thuật lựu đạn, chiến thuật tại thao trường; Tiếp nhận, đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, trang thiết bị dạy học, trang phục dùng chung cho sinh viên; bảo đảm nhà ở, nhà ăn, hệ thống biển, bảng, cơ sở vật chất, giảng đường, phòng học chuyên dùng, thao trường, bãi tập....

Đoàn thăm, động viên chụp ảnh lưu niệm với sinh viên.
Đoàn thăm, động viên chụp ảnh lưu niệm với sinh viên.

Đoàn công tác cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Trung tâm Giáo dục QP-AN Đại học Vinh tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện tốt công tác giáo dục QP-AN; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia giảng dạy môn giáo dục QP-AN; tích cực đổi mới phương pháp, hình thức thi, kiểm tra đánh giá kết quả phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; bảo đảm chất lượng quản lý, giáo dục QP-AN cho sinh viên; tổ chức huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ khoa học, chất lượng giáo dục từng bước nâng lên; Đầu tư nâng cấp, cải tạo giảng đường, phòng học chuyên dùng, thao trường huấn luyện, thiết bị dạy học, nơi ăn ở sinh hoạt tập trung, đáp ứng yêu cầu học tập, rèn luyện của sinh viên.

Hoàng Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện