Quốc phòng

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác phòng chống bão Noru

15:42, 26/09/2022
Để chủ động ứng phó với diễn biến nguy hiểm của cơn bão Noru (Bão số 4), ngày 26/9, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão tại Ban CHQS huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Trung đoàn 764, Trung đội vận tải.
Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Dương Minh Hiền - phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 4.
Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 4 tại Ban CHQS một số địa phương, đơn vị.

Qua kiểm tra công tác chuẩn bị, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các đơn vị phải duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, đảm bảo thông tin liên lạc, duy trì quân số trực tại đơn vị; chủ động theo dõi nắm chắc tình hình; xây dựng, điều chỉnh bổ sung kế hoạch, phương án và các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Kiểm tra phương tiện sẵn sàng cơ động giúp đỡ nhân dân ứng cứu, khắc phục hậu quả do bão gây ra.
Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị lực lượng sẵn sàng cơ động giúp đỡ nhân dân ứng cứu, khắc phục hậu quả do bão gây ra tại Trung đoàn 764.
 
Kiểm tra phương tiện sẵn sàng cơ động ứng cứu.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần đảm bảo an toàn hệ thống doanh trại, kho tàng, các công trình xây dựng trong đơn vị và chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm sẵn sàng cơ động giúp đỡ nhân dân ứng cứu, khắc phục hậu quả do bão gây ra, phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ lụt có thể xảy ra.  

Chuẩn bị công tác đảm bảo đầy đủ lương thực thực phẩm.
Chuẩn bị công tác đảm bảo đầy đủ lương thực thực phẩm.

Các đơn vị luôn chủ động theo dõi nắm chắc diễn biến của bão, kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Tùy theo diễn biến của bão và tình hình cụ thể của các địa phương, các đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể trong công tác di dời nhân dân, thông báo, kêu gọi tàu thuyền, dự kiến các khu vực di dời, sơ tán nhân dân vùng nguy hiểm, ngập lụt, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân do bão số 4 gây ra.

Trần Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện