Quốc phòng

Quân khu 4: Nghiên cứu, học tập các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

18:44, 09/03/2023
Dưới sự chủ trì của Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính quỷ Quân khu, ngày 9/3, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương (QUTW) đối với cán bộ chủ trì, chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu. 

Dự hội nghị có Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu; đồng chí Trần Đức Đình, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, gần 200 cán bộ chủ trì, chủ chốt các cơ quan, đơn vị được quán triệt, học tập các Nghị quyết chuyên: Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW của QUTW về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình hình mới; Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW của QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW của QUTW về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW của QUTW về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030; Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW của QUTW về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW của QUTW về công tác hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

rung tướng Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu khai mạc, chỉ đạo hội nghị.
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Để kịp thời đưa các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương sớm đi vào cuộc sống, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính quỷ Quân khu 4 yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt, nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, làm cơ sở nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết tại các cơ quan, đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Đảng ủy Quân khu 4 đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai cho các đối tượng còn lại nghiêm túc, chặt chẽ, có chất lượng và đúng tiến độ. Quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của QUTW phải gắn chặt với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương 4 Khóa XIII của Đảng “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trần Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện