Quốc phòng

Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cá nhân, tổ chức tôn giáo

19:10, 12/10/2023
Chiều 12/10, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2023. 
Toàn cảnh lễ bế mạc
Toàn cảnh lễ bế mạc

Trong thời gian 2 ngày, 87 chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tôn giáo trên địa bàn được phổ biến 7 chuyên đề, bao gồm những kiến thức trọng tâm gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh chính trị, về dân tộc và tôn giáo; Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Ngoài ra, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tổ chức tôn giáo còn được nắm bắt thêm thông tin về biển đảo, những nội dung cơ bản chiến lược quốc phòng Việt Nam; Một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế xã hội găn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, phòng chống diễn biến hòa bình.

Từ đó, nâng cao cảnh giác cách mạng, nhất là nhận biết rõ âm mưu của các thế lực thù địch và các đối tượng xấu lợi dụng chống phá để làm cơ sở tuyên truyền, phổ biến cho các tín đồ của tôn giáo mình.

Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu bế mạc, Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn sau lớp bồi dưỡng, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tôn giáo tiếp tục nghiên cứu nắm vững đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và nhiệm vụ QP-AN để thực hiện tốt hơn nữa công tác vận động, tuyên truyền cho các tín đồ của mình cũng như quần chúng nhân dân trên địa bàn. Qua đó, góp phần giúp các tín đồ và nhân dân sống và làm việc theo đúng Hiến pháp, pháp luật, thực hiện đúng mục tiêu sống tốt đời, đẹp đạo, giữ gìn sự ổn định chung của đất nước.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2023.
Trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2023.

Kết thúc lớp học, ban tổ chức đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 87 học viên tham dự.

Trần Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện