Quốc phòng

Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập phòng chống lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn năm 2024 tại huyện Hưng Nguyên

18:05, 07/06/2024
Chiều 7/6, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập phòng chống lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn năm 2024 tại huyện Hưng Nguyên.  
Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tiến hành khảo sát vị trí thực binh phòng chống lũ lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 huyện Hưng Nguyên.

Quán triệt nghiêm túc Chỉ thị diễn tập của Tư lệnh Quân khu 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Hưng Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, khảo sát lựa chọn các khu vực phục vụ cho diễn tập. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong xây dựng kế hoạch và làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho việc tổ chức thực hiện. Chuẩn bị hệ thống văn kiện, kịch bản các nội dung vận hành cơ chế và các phương án thực binh. Kiện toàn lực lượng, phương tiện đảm bảo cho luyện tập và tham gia diễn tập.

 Khảo sát vị trí thực binh sơ tán nhân dân.

Ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Ban Chỉ diễn tập huyên Hưng Nguyên, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An yêu cầu Ban tổ chức diễn tập huyện tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị nhất là xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện diễn tập thông qua cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh thẩm định. Chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt nhất về lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ diễn tập, tổ chức huấn luyện, luyện tập sát với tình hình thực tế địa phương và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ban chỉ đạo diễn tập nghiên cứu chắc tình hình thực tế. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cuộc diễn tập nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang trong toàn huyện, tăng cường công tác kiểm tra để đánh giá, rút kinh nghiệm, đồng thời thống nhất các nội dung diễn tập cho đơn vị.

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện