Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lịch thi đấu Giải quần vợt Cúp NTV tại Sân Trung Long - Trong nhà

09:00, 09/08/2018

Lịch thi đấu tại Sân Trung Long - Trong nhà gồm các nội dung: Nam ngoại hạng, trình 3.75, 6.5, Đôi nam, nữ, Trình 5.75

Địa điểm: Sân 1 Trung Long trong nhà. Thời gian: Bắt đầu từ 07h30 ngày 10/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Thắng + Vũ (TTĐ)

-

Tài + Dương (Vina)

A

Ngoại hạng

 

 

2

Thắng + Vũ (TTĐ)

-

Huy + Hoàng (C.An)

A

Ngoại hạng

 

 

3

Tài + Dương (Vina)

-

Huy + Hoàng (C.An)

A

Ngoại hạng

 

 

 

Địa điểm: Sân 1 Trung Long trong nhà.  Thời gian: Bắt đầu từ 17h00 ngày 10/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Tuấn + Luân  (Bản vẽ)

-

Đức + Anh  (Diễn Châu)

I

3.75

 

 

2

Hưng + Trung  (Diễn Châu)

-

Tiến + Hoàng  (Đầu máy)

II

3.75

6-4

 

3

Đức + Anh  (Diễn Châu)

-

Luận + Thư  (Công An)

I

3.75

1-6

 

4

Tiến + Hoàng  (Đầu máy)

-

Tuân  + Khánh  (Đồng đội)

II

3.75

0-6

 

5

Tuấn + Luân  (Bản vẽ)

-

Luận + Thư  (Công An)

I

3.75

6-4

 

6

Hưng + Trung  (Diễn Châu)

-

Tuân  + Khánh  (Đồng đội)

II

3.75

1-6

 

7

Quang + Hùng (Điện lực)

-

Hùng + Vũ  (GĐ Gas)

X

3.75

3-6

 

8

Hậu + Linh  (Diễn Châu)

-

Hoài + Hợi  (DN số 4)

X

3.75

6-3

 

9

Quang + Hùng (Điện lực)

-

Hoài + Hợi  (DN số 4)

X

3.75

6-1

 

10

Hùng + Vũ  (GĐ Gas)

-

Hậu + Linh  (Diễn Châu)

X

3.75

6-2

 

11

Quang + Hùng (Điện lực)

-

Hậu + Linh  (Diễn Châu)

X

3.75

6-4

 

12

Hoài + Hợi  (DN số 4)

-

Hùng + Vũ  (GĐ Gas)

X

3.75

2-6

 

13

Thương + Nam (Việt Hàn)

-

Thảo + Hạnh (Diễn Châu)

XV

3.75

0-6

 

14

Thảo + Hiền (Cục thuế)

-

Thắng + Thành  (Công an)

XV

3.75

6-0

 

 

Địa điểm: Sân 1 Trung Long trong nhà.  Thời gian: Bắt đầu từ 07h00 ngày 11/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Được + Học (Vinaconex)

-

Thắng + Dũng  (TTĐ)

A

6.50

 

 

2

Sơn + Dũng (Hà Tĩnh)

-

Phúc + Hải (XMHM)

A

6.50

 

 

3

Được + Học (Vinaconex)

-

Phúc + Hải (XMHM)

A

6.50

 

 

4

Thắng + Dũng  (TTĐ)

-

Sơn + Dũng (Hà Tĩnh)

A

6.50

 

 

5

Được + Học (Vinaconex)

-

Sơn + Dũng (Hà Tĩnh)

A

6.50

 

 

6

Phúc + Hải (XMHM)

-

Thắng + Dũng  (TTĐ)

A

6.50

 

 

 

Địa điểm: Sân 1 Trung Long trong nhà.  Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 ngày 11/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Toàn + Long  (Đồng đội)

-

Tâm  +  Hà  (26)

C

Đôi nam nữ

 

 

2

Hướng + Bình  (Hà Tĩnh)

-

Hương  +  Tuấn  (26)

D

Đôi nam nữ

 

 

3

Tâm  +  Hà  (26)

-

Đức  +  Thủy  (Đầu máy)

C

Đôi nam nữ

 

 

4

Hương  +  Tuấn  (26)

-

Thúy + Tuấn (Vinaconex)

D

Đôi nam nữ

 

 

5

Toàn + Long  (Đồng đội)

-

Đức  +  Thủy  (Đầu máy)

C

Đôi nam nữ

 

 

6

Hướng + Bình  (Hà Tĩnh)

-

Thúy + Tuấn (Vinaconex)

D

Đôi nam nữ

 

 

7

Nhất C

-

Nhì B

TK

6.50

 

 

8

Nhì A

-

Nhì C

TK

6.50

 

 

9

Thắng trận 2 (9.1/32)

-

Thắng trận 3  (10.1/32)

5.1/16

3.75

 

 

10

Thắng trận 4 (11.1/32)

-

Thắng trận 5  (12.1/32)

6.1/16

3.75

 

 

11

Thắng trận 10 (5.1/16)

-

Thắng trận 7  (6.1/16)

TK1

3.75

 

 

12

Nhất A

-

Nhì B

BK1

Ngoại hạng

 

 

 

Địa điểm: Sân 1 Trung Long trong nhà.  Thời gian: Bắt đầu từ 07h00 ngày 12/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Thắng trận 11

-

Nhất A

BK1

6.50

 

 

2

Thắng trận 12

-

Nhất B

BK2

6.50

 

 

3

Nhất A

-

Nhì B

BK1

5.75

 

 

4

Nhất B

-

Nhì A

BK2

5.75

 

 

5

Thắng TK1

-

Thắng TK3

BK1

Đôi nam nữ

 

 

6

Thắng TK2

-

Thắng TK4

BK2

Đôi nam nữ

 

 

7

Thắng TK1

-

Thắng TK2

BK1

3.75

 

 

8

Thắng TK3

-

Thắng TK4

BK2

3.75

 

 

9

Thắng BK1

-

Thắng BK2

CK

Đôi nam nữ

 

 

10

Thắng BK1

-

Thắng BK2

CK

3.75

 

 

11

Thắng BK1

-

Thắng BK2

CK

5.75

 

 

12

Thắng BK1

-

Thắng BK2

CK

6.50

 

 

 

Địa điểm: Sân 2 Trung Long trong nhà. Thời gian: Bắt đầu từ 07h30 ngày 10/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Huy + Hoàng (C.An)

-

Thắng + Thắng (T.S)

A

Ngoại hạng

 

 

2

Học + Quang (HHT)

-

Thắng + Thắng (T.S)

A

Ngoại hạng

 

 

3

Học + Quang (HHT)

-

Thắng + Vũ (TTĐ)

A

Ngoại hạng

 

 

 

Địa điểm: Sân 2 Trung Long trong nhà.  Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 ngày 10/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Dũng + Quang (Tecco)

-

Tài + Chung (Vinaconex)

B

6.50

6-5

 

2

Thắng + Thắng (T.S)

-

Thắng + Dũng (TTĐ)

A

Ngoại hạng

6-1

 

KHAI MẠC GIẢI VÀO LÚC 16H00

3

Phúc + Hiếu (XMHM)

-

Vinh + Chất (ĐĐ)

B

Ngoại hạng

6-4

 

4

Viện + Dũng (Biên phòng)

-

Độ + Chính  (T50)

III

3.75

1-6

 

5

Kiên + Trọng  (Cục thuế)

-

Hưng  +  Hùng  (26)

IV

3.75

6-3

 

6

Độ + Chính  (T50)

-

Huy + Phúc  (Diễn Châu)

III

3.75

6-5

 

7

Hưng  +  Hùng  (26)

-

Sơn + Tú  (Nhiệt điện 2)

IV

3.75

2-6

 

8

Viện + Dũng (Biên phòng)

-

Huy + Phúc  (Diễn Châu)

III

3.75

6-4

 

9

Kiên + Trọng  (Cục thuế)

-

Sơn + Tú  (Nhiệt điện 2)

IV

3.75

4-6

 

10

Hải + Hoàng  (Trung Long)

-

Hải + Đức (Trường Sơn 2)

XI

3.75

1-6

 

11

Thiện + Luận (Đồng đội)

-

Anh + Phi  (Cửa Lò)

XI

3.75

2-6

 

12

Hải + Hoàng  (Trung Long)

-

Anh + Phi  (Cửa Lò)

XI

3.75

1-6

 

13

Hải + Đức (Trường Sơn 2)

-

Thiện + Luận (Đồng đội)

XI

3.75

6-0

 

14

Hải + Hoàng  (Trung Long)

-

Thiện + Luận (Đồng đội)

XI

3.75

6-0

 

15

Anh + Phi  (Cửa Lò)

-

Hải + Đức (Trường Sơn 2)

XI

3.75

6-3

 

16

Cường + Long (Trường Sơn2)

-

Đức + Hậu (Xăng dầu)

XVI

3.75

6-4

 

17

Thái + Anh (Vinaconex)

-

Châu + Thành (Diễn Châu)

XVI

3.75

3-6

 

 

Địa điểm: Sân 2 Trung Long trong nhà.  Thời gian: Bắt đầu từ 07h00 ngày 11/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Dũng + Quang (Tecco)

-

Huy + Vinh (Công an)

B

6.50

6-2

 

2

Tài + Chung (Vinaconex)

-

Vinh + Đức (Đồng đội)

B

6.50

2-6

 

3

Chính + Hoàng (BIDV)

-

Đường + Hải (Hà Tĩnh)

C

6.50

4-6

 

4

Dũng + Quang (Tecco)

-

Vinh + Đức (Đồng đội)

B

6.50

6-4

 

5

Huy + Vinh (Công an)

-

Tài + Chung (Vinaconex)

B

6.50

 

 

6

Đường + Hải (Hà Tĩnh)

-

Hiếu + Thắng (T.Sơn 3)

C

6.50

4-6

 

 

Địa điểm: Sân 2 Trung Long trong nhà.  Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 ngày 11/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Chính + Hoàng (BIDV)

-

Hiếu + Thắng (T.Sơn 3)

C

6.50

0-6

 

2

Chính + Phương (Vinaconex)

-

Thuyết + Cúc (Diễn Châu)

A

Đôi nam nữ

 

 

3

Sơn + Tình  (Hà Tĩnh)

-

Trí + Xuân  (Diễn Châu)

B

Đôi nam nữ

 

 

4

Thuyết + Cúc (Diễn Châu)

-

Hường + Hùng (Trung Long)

A

Đôi nam nữ

 

 

5

Trí + Xuân  (Diễn Châu)

-

Hà  +  Hiền  ( 26)

B

Đôi nam nữ

 

 

6

Chính + Phương (Vinaconex)

-

Hường + Hùng (Trung Long)

A

Đôi nam nữ

 

 

7

Sơn + Tình  (Hà Tĩnh)

-

Hà  +  Hiền  ( 26)

B

Đôi nam nữ

 

 

8

Nhất V:

Việt - GIang (Giao tế)

-

Nhì: 

Chương - Hải (HHT)

5.1/32

3.75

6-2

 

9

Nhất VI:

Thuận - Kiên (QK4)

-

Nhì:

Giáp - Kiều (Bản vẽ)

6.1.32

3.75

6-5

 

10

Nhất VII:

Thuần - Thái (QK4)

-

Nhì:

Quang - Hùng (Điện lực)

7.1.32

3.75

6-3

 

11

Nhất VIII:

Tiến - Phương(QY4)

-

Nhì:

Trình - Tiến (QK)

8.1/32

3.75

1-6

 

12

Thắng trận 8 (5.1/32)

-

Thắng trận 9  (6.1/32)

3.1/16

3.75

 

 

13

Thắng trận 10 (7.1/32)

-

Thắng trận 11  (8.1/32)

4.1/16

3.75

 

 

14

Thắng trận 12 (3.1/16)

-

Thắng trận 13  (4.1/16)

TK2

3.75

 

 

15

Nhất B:

Phúc - Hiếu (XM Hoàng Mai)

-

Nhì A:

Tài - Dương 

(Vinaconex)

BK2

Ngoại hạng

 

 

 

Địa điểm: Sân 2 Trung Long trong nhà.  Thời gian: Bắt đầu từ 14h00 ngày 12/8/2018

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Thắng BK1

-

Thắng BK 2

CK

Ngoại hạng

 

 

 

16H00 LỄ BẾ MẠC VÀ TRAO THƯỞNG