TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lịch thi đấu Giải Quần vợt Thái Hòa mở rộng 2017

15:50, 21/07/2017

Tiến tới chuẩn bị cho giải Quần vợt Cúp NTV lần thứ V gắn với cuộc vận động Tiếp sức đến trường 2017, UBND Thị xã Thái Hòa đã tổ chức Giải quần vợt Thái Hòa mở rộng lần thứ Nhất 2017 . 

Tham gia giải lần này có 74 VĐV được phân thành 3 nội dung: Đôi Nam lãnh đạo, Đôi Nam hạng A trình 5.25 và Đôi Nam hạng B trình 4.25. Giải sẽ diễn ra từ hôm nay 21/7 đến ngày 23/7/2017.

TT

Các cặp đấu

Bảng

Nội dung

1

Vân + Sáu (Diễn Châu)

 -

Việt + Lộc (Vinaconex)

A

Hạng B

2

Định + Dương (206)

-

Quyền + Lâm (Thái Hòa)

B

Hạng B

3

Linh + Khánh (Tân Kỳ)

-

Thước + Chiến (206)

C

Hạng B

4

Huy + Hạnh (Thái Hòa)

-

Được + Thông (Quỳnh Lưu)

C

Hạng B

5

Khánh + Anh (Quỳnh Lưu)

-

Tuấn + Ngọc (Thái Hòa)

D

Hạng B

6

Hải + Trí (Diễn Châu)

-

Nam + Uy (Tân Kỳ)

D

Hạng B

7

Hồng + Dũng (Thái Hòa)

-

Thành + Hà (Công An)

D

Hạng A

8

Hùng + Vịnh (GĐ Gas)

-

Trung + Phong (Quỳnh Lưu)

C

Hạng A

9

Tuấn + Hùng (Tân Kỳ)

-

Thắng + Trường (Tr. Sơn)

B

Hạng A

10

Bình + Tuấn (Công An)

-

Vương +Sơn (Quỳnh Lưu)

A

Hạng A

11

Đạt + Anh (Thái Hòa)

-

Minh + Long (Tr. Sơn)

A

Hạng A

12

Linh + Khánh (Tân Kỳ)

-

Được + Thông (Quỳnh Lưu)

C

Hạng B

13

Thước + Chiến (206)

-

Huy + Hạnh (Thái Hòa)

C

Hạng B

14

Khánh + Anh (Quỳnh Lưu)

-

Nam + Uy (Tân Kỳ)

D

Hạng B

15

Tuấn + Ngọc (Thái Hòa)

-

Hải + Trí (Diễn Châu)

D

Hạng B

16

Bình + Tuấn (Công An)

-

Minh + Long (Tr. Sơn)

A

Hạng A

17

Vương + Sơn (Quỳnh Lưu)

-

Đạt + Anh (Thái Hòa)

A

Hạng A

18

Thua trận 9

-

Tuấn + Vinh (Công An)

B

Hạng A

19

Thua trận 8

-

Tuấn + Hà (Thái Hòa)

C

Hạng A

20

Thua trận 7

-

Khanh + Thanh (Tân Kỳ)

D

Hạng A

21

Hồng + Tâm (Diễn Châu)

-

Kiên + Tuyền (Thái Hòa)

A

Hạng B

22

Dương + Hòa (Diễn Châu)

-

Chiến + Quang (Nghĩa Đàn)

B

Hạng B

23

Vân + Sáu (Diễn Châu)

-

Kiên + Tuyền (Thái Hòa)

A

Hạng B

24

Định + Dương (206)

-

Chiến + Quang (Nghĩa Đàn)

B

Hạng B

25

Sánh + Phát (Diễn Châu)

-

Kiên + Sơn (Quỳnh Lưu)

A

26

Bình + Nghĩa (Nghĩa Đàn)

-

Điền + Ngọc (LĐQV)

A

27

Dũng + Thành (206)

-

Long + Thắng (Thái Hòa)

B

28

Vinh + An (Diễn Châu)

-

Hiền + Hà (Thái Hòa)

B

29

Bình + Tuấn (Công An)

-

Đạt + Anh (Thái Hòa)

A

Hạng A

30

Minh + Long (Tr. Sơn)

-

Vương + Sơn (Quỳnh Lưu)

A

Hạng A

31

Sánh + Phát (Diễn Châu)

-

Điền + Ngọc (LĐQV)

A

32

Kiên + Sơn (Quỳnh Lưu)

-

Bình + Nghĩa (Nghĩa Đàn)

A

33

Dũng + Thành (206)

-

Hiền + Hà (Thái Hòa)

B

34

Long + Thắng (Thái Hòa)

-

Vinh + An (Diễn Châu)

B

35

Thắng trận 9

-

Tuấn + Vinh (Công An)

B

Hạng A

36

Thắng trận 8

-

Tuấn + Hà (Thái Hòa)

C

Hạng A

37

Thắng trận 7

-

Khanh + Thanh (Tân Kỳ)

D

Hạng A

38

Việt + Lộc (Vinaconex)

-

Hồng + Tâm (Diễn Châu)

A

Hạng B

39

Quyền + Lâm (Thái Hòa)

-

Dương + Hòa (Diễn Châu)

B

Hạng B

40

Vân + Sáu (Diễn Châu)

-

Hồng + Tâm (Diễn Châu)

A

Hạng B

41

Kiên + Tuyền (Thái Hòa)

-

Việt + Lộc (Vinaconex)

A

Hạng B

42

Định + Dương (206)

-

Dương + Hòa (Diễn Châu)

B

Hạng B

43

Chiến + Quang (Nghĩa Đàn)

-

Quyền + Lâm (Thái Hòa)

B

Hạng B

44

Linh + Khánh (Tân Kỳ)

-

Huy + Hạnh (Thái Hòa)

C

Hạng B

45

Được + Thông (Quỳnh Lưu)

-

Thước + Chiến (206)

C

Hạng B

46

Sánh + Phát (Diễn Châu)

-

Bình + Nghĩa (Nghĩa Đàn)

A

47

Điền + Ngọc (LĐQV)

-

Kiên + Sơn (Quỳnh Lưu)

A

48

Dũng + Thành (206)

-

Vinh + An (Diễn Châu)

B

49

Hiền + Hà (Thái Hòa)

-

Long + Thắng (Thái Hòa)

B

50

Khánh + Anh (Quỳnh Lưu)

-

Hải + Trí (Diễn Châu)

D

Hạng B

51

Nam + Uy (Tân Kỳ)

-

Tuấn + Ngọc (Thái Hòa)

D

Hạng B

52

Nhất A

-

Nhì B

BK1

53

Nhất B

-

Nhì A

BK2

54

Thắng BK1

-

Thắng BK2

CK

55

Nhất A

-

Nhì B

TK1

Hạng B

56

Nhất B

-

Nhì A

TK2

Hạng B

57

Nhất C

-

Nhì D

TK3

Hạng B

58

Nhất D

-

Nhì C

TK4

Hạng B

59

Nhất A

-

Nhì B

TK1

Hạng A

60

Nhất B

-

Nhì A

TK2

Hạng A

61

Nhất C

-

Nhì D

TK3

Hạng A

62

Nhất D

-

Nhì C

TK4

Hạng A

63

Thắng TK1

-

Thắng TK3

BK1

Hạng B

64

Thắng TK2

-

Thắng TK4

BK2

Hạng B

65

Thắng TK1

-

Thắng TK3

BK1

Hạng A

66

Thắng TK2

-

Thắng TK4

BK2

Hạng A

67

Thắng BK1

-

Thắng BK2

CK

Hạng B

68

Thắng BK1

-

Thắng BK2

CK

Hạng A

NTV