Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cần quán triệt và thực hiện tốt Kết luận của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp

10:49, 22/02/2019
Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Nguyễn Văn Thông tại hội nghị Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 được tổ chức vào sáng nay (22/2).

Sáng nay (22/2), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Nguyễn Văn Thông đã chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh nhằm đánh giá kết quả công tác tư pháp năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Năm 2018, Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan tư pháp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cải cách Tư pháp và đạt được nhiều kết quả. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp đối với việc chấp hành pháp luật của các cơ quan tư pháp ở địa phương được chú trọng.

Đại diện ngành công an phát biểu tại hội nghị.

Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử nâng lên và được gắn với tinh thần cải cách tư pháp. Tòa án nhân dân tỉnh đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ký kết Quy chế phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng cần quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các kết luận của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp đến năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cho rằng: công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị. Việc triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp có lúc, có nơi vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Để thực hiện có hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ công tác năm 2019; Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các kết luận của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp đến năm 2020; Kế hoạch của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021. 
Huy Cung – Duy Thanh