Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quỳ Châu, Anh Sơn tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III

19:12, 12/06/2019
Chiều nay (12/6), huyện Quỳ Châu và Anh Sơn đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2019.

* . Quỳ Châu: Trong thời gian qua, Công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc đã có tác động mạnh mẽ, làm cho bộ mặt nông thôn miền núi ngày càng được đổi mới. Đặc biệt là ở các xã, thôn bản  đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 có nhiều thay đổi, nhất là về hệ thống cơ sở hạ tầng như: Đường giao thông, trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi… đã đáp ứng các nhu cầu thiết yếu về đời sống và phục vụ hoạt động phát triển sản xuất của người dân.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.
Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

Phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả khả quan, đến nay, có 1 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 6 xã đạt trên 10 tiêu chí, 4 xã đạt từ 8 đến 9 tiêu chí; có 18 thôn bản đạt chuẩn Nông thôn mới. Kinh tế tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng đạt từ 8,2% năm 2014 tăng lên 11,3% năm 2018; Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 tăng 1,72 lần so với năm 2014; Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 39,62% năm 2014 xuống còn 30,75% năm 2018.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Các chính sách dân tộc được thực hiện đồng bộ, đầy đủ, kịp thời và phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt công tác cử tuyển học sinh con em DTTS và đào tạo nghề và giải quyết việc làm cũng được quan tâm và đạt kết quả tích cực; công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả cao, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới,với chủ đề đồng bào Quỳ Châu đoàn kết, hội nhập và phát triển,  huyện chủ trương tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; Tích cực huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4-5% và giảm nghèo bền vững;

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Bên cạnh đó, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung phát triển nông - lâm nghiệp, Tạo bước chuyển biến mạnh  cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, nông thôn theo yêu cầu sản xuất hàng hóa; mở rộng loại hình dịch vụ, thương mại; bảo vệ môi trường.Thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội đối với vùng đặc biệt khó khăn; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần cho đồng bào, phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; Giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong xây dựng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển công tác dân tộc.

Đại hội đã bầu chọn được 21 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 46 nghìn đồng bào các DTTS huyện Quỳ Châu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Nghệ An lần thứ 3. Đồng thời đại hội biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong xây dựng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển công tác dân tộc và trong sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của huyện nhà trong 5 năm qua.

Hà Thảo 

*Huyện Anh Sơn có đồng bào dân tộc thiểu số sống tập trung ở 8 xã với 23 thôn, bản với 2.183 hộ, 9.035 nhân khẩu chiếm trên 7% dân số toàn huyện. Những năm qua cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp huyện Anh Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Dân tộc và thực hiện tốt chính sách Dân tộc. Tổng kinh phí thực hiện các chính sách dân tộc trong 5 năm qua là trên 111 tỷ đồng. Trong đó đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên 42 tỷ; Hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 135 trên 5 tỷ đồng;  

Các đại biểu tham dự đại hội.

Hỗ trợ các chính sách trên 61 tỷ đồng. Từ số tiền đầu tư trên đã có nhiều công trình được đầu tư xây dựng, như công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trạm xá, nhà sinh hoạt cộng đồng … và có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, được hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập gia đình, xóa đói giảm nghèo. Với các chính sách dân tộc được đầu tư đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn huyện miền núi Anh Sơn, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên, các giá trị về lịch sử, văn hóa dân tộc thiểu số ngày càng được duy trì và phát huy hiệu quả.

Các giá trị về lịch sử, văn hóa dân tộc thiểu số ngày càng được đồng bào dân tộc Anh Sơn duy trì và phát huy hiệu quả.

Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm rất đáng kể. Năm 2014 số hộ nghèo vùng DTTS là 653  hộ chiếm 29,9%, đến năm 2019 giảm xuống chỉ còn  414  hộ chiếm 20,91%; 100% số xã vùng dân tộc xe ô tô đã vào được trung tâm, 100% số xã và số hộ trong huyện đã được sử dụng điện lưới quốc gia; Trên 80% số hộ dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh. 

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy  đã biểu dương những kết quả mà huyện Anh Sơn đã làm được trong thực hiện các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời cũng đề nghị thời gian tới huyện cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ đó là: Tích cực huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bào dân tộc thiểu số để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh, bền vững; Thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội đối với vùng dân tộc; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần cho đồng bào, phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới, tạo điều kiện phát triển kinh tế- xã hội;  Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập Quốc tế.

Khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Dịp này, ban dân tộc tỉnh Nghệ An đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 10 cá nhân; chủ tịch UBND huyện Anh Sơn tặng giấy khen cho 11 tập thể, 14 cá nhân  có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.
Thái Hiền

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện