TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tập trung xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử

11:36, 07/02/2020
Sáng nay (7/2), dưói sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Chính phủ tổ chức Hội nghi trực tuyến quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP và các quyết định liên quan để đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và chuẩn hóa, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. 

Điểm cầu Nghệ An do đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

 
 Tại điểm cầu Nghệ An.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đến nay có 95/95 đơn vị các bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 02 cấp chính quyền với gần 1,25 triệu văn bản trên Trục liên thông văn bản quốc gia. 100% các cơ quan cấp Bộ và 100% các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai, sử dụng hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

 
 Mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống TTBC Chính phủ.

Tuy nhiên, các hệ thống chỉ tập trung giải quyết phần gửi, nhận văn bản, hầu hết các ứng dụng chưa hỗ trợ quy trình nghiệp vụ cũng như giải quyết công việc trên môi trường mạng. Đối với Cổng Dịch vụ công quốc gia đã có 09/22 Bộ, cơ quan và 63/63 tỉnh, thành phố hoàn thành việc kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Để tiếp tục thực hiện thành công nhiệm vụ gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia và chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP, trong năm 2020 các bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện một số mục tiêu. Trong đó, đến tháng 6 năm 2020 hoàn thành liên thông, kết nối các phần mềm quản lý văn bản và điều hành các cấp. Trong năm 2020, 80% các vụ, cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng; tỷ lệ này là 60% đối với các sở, ngành và tương đương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 30% đối với các phòng, ban và tương đương thuộc UBND cấp huyện. 

Nguyễn Toàn – Hữu Song

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm