Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đảng bộ xã Xá Lượng (Tương Dương) tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở

16:53, 28/04/2020
Ngày 28/4, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xá Lượng đã tổ chức đại hội lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong 3 Đảng bộ được huyện ủy Tương Dương lựa chọn tổ chức đại hội điểm.
Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Xá Lượng đã thực hiện khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVII đã đề ra. Thu nhập bình quân dầu người năm 2015 là 17 triệu đồng, đạt 164,3% so với NQĐH. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 là 195 triệu đồng, đạt 135,29% so với NQĐH. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện tốt; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 38,10%  năm 2015 xuống còn 4,97%; quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn được giữ vững. 

Các đại biểu tham dự.
Các đại biểu tham dự.


Với điểm xuất phát thấp (năm 2011 xã Xá Lượng chưa đạt tiêu chí nào), đến năm 2012 mới đạt 2/19 tiêu chí, năm 2018 xã Xá Lượng đã hoàn thành 13/19 tiêu chí. Với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân xã Xá Lượng đến cuối năm 2019 xã đã đạt 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh Nghệ An công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. 
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên, đạt nhiều kết quả thiết thực. Hàng năm, số tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 3/3 Chi bộ (đạt 100% MTĐH đề ra); Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 102,2% so với MTĐH. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 45 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp 9 đảng viên, đạt 90% so với chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Ông Nguyễn Văn Hải - Bí thư Huyện ủy Tương Dương phát biểu chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Xá Lượng tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và trách nhiệm của hệ thống chính trị, không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất; phát huy nội lực, thu hút, tận dụng, tranh thủ và sử dụng có hiệu quả nguồn lực  không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng tiêu chí Nông thôn mới. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu vật nuôi cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Phát triể kinh tế, giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, giữ vững an ninh quốc phòng.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xá Lượng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xá Lượng nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14/15 đồng chí; Đồng chí Nguyên Văn Thắng tái cử Bí thư Đảng ủy xã Xá Lượng nhiệm kỳ 2020- 2025. Đại hội cũng đã bầu 9 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tương Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Vi Dũng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm