TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đảng bộ Sở Nội vụ đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

17:51, 08/05/2020
Chiều nay (8/5), Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh.
Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Nội vụ đã lãnh đạo chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; nổi bật là tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Đề án số 09 của Tỉnh ủy về “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả tinh giản biên chế và được Bộ Nội vụ đánh giá là tỉnh nằm trong tốp đầu của cả nước. Tham mưu cho UBND tỉnh Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Sở Nội vụ tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, lãnh đạo chuyên môn thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ được giao là “hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin”.

Ra mắt BCH khóa mới nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong đó chú trọng tham mưu làm tốt công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động theo hướng tinh giản biến chế, gắn với vị trí việc làm phù hợp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020 – 2025.
                                                             
 

Mai Hương – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm