Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Giảm 1 Phó phòng của cơ quan chuyên môn cấp huyện từ 25/11

11:15, 15/09/2020
Chính phủ ban hành Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, mỗi phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được quy định bình quân 02 Phó Trưởng phòng thay vì tối đa 03 người như quy định cũ.

Căn cứ số lượng phòng chuyên môn được thành lập và tổng số lượng Phó Trưởng phòng, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn cho phù hợp.

Ngoài ra, Nghị định này còn quy định, ở cấp huyện, phòng Dân tộc chỉ được thành lập nếu đáp ứng các tiêu chí sau:

- Có tối thiểu 5000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển;

- Có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư, biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2020.

Theo Luật Việt Nam

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm