Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khoá học 2020 - 2022

20:51, 22/11/2020
Chiều 22/11, tại TP Vinh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khoá học 2020-2022. 

Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Lê Đức Cường - Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Toàn cảnh lễ khai giảng.
Toàn cảnh lễ khai giảng.

Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 71, B11, khoá học 2020 - 2022 có 60 học viên là cán bộ được quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; trưởng phòng và tương đương thuộc các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp ủy viên cấp huyện và tương đương; cán bộ được quy hoạch chức danh trưởng phòng cấp tỉnh, cấp ủy viên cấp huyện và tương đương.

Khóa học nhằm trang bị cho các học viên kiến thức cơ bản, có hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở lý luận, thực tiễn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế; phong cách của người cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông phát biểu tại lễ khai giảng.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh: trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo. Mỗi năm có nhiều cán bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị. Sau mỗi khóa học, các đồng chí đều phát huy kết quả học tập, vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Để khóa học đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông mong muốn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các giảng viên quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất về nội dung, chương trình giảng dạy để học viên chủ động học tập, nghiên cứu, bày tỏ quan điểm, áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác một cách tốt nhất. Ban tổ chức lớp học phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong quản lý lớp, điều hành tốt quá trình học tập. Các học viên nêu cao tinh thần học tập, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của Học viện và các quy định của tỉnh; phát huy tinh thần tự giác, tự nghiên cứu, học tập, đổi mới tư duy, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Dương Cầm - Hữu Song

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm