Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đảm bảo tiến độ cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

16:35, 19/02/2021
Đảm bảo tiến độ cho công tác Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tại cuộc họp chiều nay của Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Tham gia cuộc họp có các Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng các đồng chí thành viên Uỷ ban bầu cử tỉnh: Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh; Bùi Thanh An - Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Lê Đức Cường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ;  Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, Uỷ ban bầu cử tình đã nghe các thành viên báo cáo về tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị được đã chủ động triển khai các nội dung công việc như xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời hướng dẫn các huyện, thành, thị triển khai công tác bầu cử.

Trưởng ban Tuyên giáo Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu tại cuộc họp.

Đến thời điểm hiện nay, các cấp, các ngành đã chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác bầu cử đảm bảo tiến độ thời gian theo đúng luật định. Các thành viên dự họp cũng đã thảo luận, thống nhất về số lượng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Theo đó, số lượng đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu là 83 đại biểu, số đơn vị bầu cử là 26. Thống nhất với dự kiến số đơn vị bầu cử là 5 và danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử tỉnh Nghệ An để gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Xuân Sơn kết luận hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao về quá trình chuẩn bị cho công tác bầu cử. Tỉnh cũng đã tiếp thu các chỉ đạo của Trung ương để cụ thể hóa, ban hành các văn bản chỉ đạo ở cấp tỉnh kịp thời. Các tiểu ban, các cơ quan đã có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian cần tiếp tục triển khai tốt công tác chuẩn bị cho bầu cử đảm bảo đúng tiến độ, trong đó cần cần sớm thông báo với các cơ quan giới thiệu người ứng cử; Việc tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ và tổ chức hiệp thương lần 2 cần thực hiện sớm hơn theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng lưu ý các nhiệm vụ cụ thểs trong công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo để thực hiện tốt cho công tác bầu cử. Đồng thời nhấn mạnh, phải chuẩn bị  thật kỹ để thực hiện tốt công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử; Xác định được các địa bàn trọng tâm, trọng điểm để có chỉ đạo tập trung hơn, chú trọng công tác an ninh mạng. Các thành viên Ủy ban Bầu cử cần có sớm xây dựng lịch đi kiểm tra, giám sát các đơn vị được phân công chỉ đạo. 

                                                   

Mai Hương – Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm