Thời sự - Chính trị

Nguyên tắc bỏ phiếu kín trong bầu cử

11:27, 12/03/2021
Hỏi: Thế nào là nguyên tắc bỏ phiếu kín?

Trả lời: Nguyên tắc bỏ phiếu kín bảo đảm cho cử tri tự do lựa chọn người mình tín nhiệm mà không bị tác động bởi những điều kiện và yếu tố bên ngoài.

Theo đó, cử tri bầu ai, không bầu ai đều được bảo đảm bí mật.

Cử tri viết phiếu bầu trong khu vực riêng, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử; không ai được biết và can thiệp vào việc viết phiếu bầu của cử tri.

Cử tri tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu.

 

NTV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện