Thời sự - Chính trị

Kiểm tra, giám sát, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

15:56, 18/10/2021
Sáng 18/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trong 9 tháng đầu năm, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thành lập 59 đoàn kiểm tra, giám sát, trong đó có 18 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 74 đảng viên, trong đó có 11 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.    

Tại điểm cầu Nghệ An.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã quán triệt và triển khai thực hiện quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Kết luận tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu 3 tháng cuối năm, cấp ủy và ủy ban Kiểm tra các cấp cần tập trung nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 13); Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định những điều đảng viên không được làm; Quy định số 22 của Ban Chấp hành Trung ương. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành một số quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trước mắt tập trung xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cần gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt; ngăn chặn và xử lý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”. Tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Tham mưu cho cấp ủy chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 mà trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa 13).

 

                                                                       

 Mai Hương – Duy Thanh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện