Thời sự - Chính trị

Một số nội dung quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

09:50, 16/11/2021
Ngày 3/11/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Quy định này thay thế Quy định số 260-QĐ/TW ngày 02/10/2009

 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện