Thời sự - Chính trị

Hội thảo xây dựng 2 dự án Luật về lực lượng bảo vệ an ninh và an toàn giao thông đường bộ

18:46, 09/03/2022
Chiều 9/3, Công an tỉnh tổ chức hội thảo nhằm cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 
Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những nội dung trọng tâm của 2 dự án luật.

Về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, các ý kiến tham luận đã chỉ rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; phân tích, đánh giá về thực tiễn công tác bảo đảm ANTT ở địa bàn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hiện nay…

Theo đó, các ý kiến đều cho rằng lực lượng đảm bảo ANTT ở cơ sở chính là sợi dây gắn kết hết sức quan trọng của lực lượng Công an với quần chúng nhân dân, là cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân, từ đó thống nhất ý kiến về việc cần sớm ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Liên quan đến dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, các ý kiến cho rằng, an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải đường bộ là các lĩnh vực rất lớn, đối tượng điều chỉnh khác nhau, nhưng lại được điều chỉnh trong cùng một luật dẫn đến không thể quy định đầy đủ, rõ ràng nhiều nội dung quan trọng thuộc từng lĩnh vực, phải ban hành rất nhiều văn bản dưới luật để hướng dẫn thực hiện. Do đó, phải xây dựng, ban hành các luật chuyên ngành để điều chỉnh từng lĩnh vực, trong đó ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để xây dựng thói quen, ý thức tự giác và hình thành văn hóa giao thông hiện đại.

Cùng với đó, liên quan đến việc cần thiết ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhiều ý kiến đồng ý chuyển giao công tác quản lý, đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe cho Bộ Công an; Thống nhất với dự án luật quy định Giấy phép lái xe có 11 hạng, thay vì 13 hạng được quy định trong Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Xuân Hướng - Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện