Thời sự - Chính trị

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trước kỳ họp 

16:29, 27/06/2022
Sáng 27/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các nội dung trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022. Dự thẩm tra có đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
Toàn cảnh cuộc họp.

Trong sáng 27/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã đóng góp ý kiến và đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến các dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn; nghị quyết về lệ phí hộ tịch; quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết thông qua kết quả rà soát các NQ quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2021 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành và Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh và đề án xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc cho công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030.

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ý kiến các đại biểu nhất trí giữ lại NQ 15/2018 của HĐND tỉnh, trong đó có quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích, đồng thời đề nghị xây dựng lại tờ trình, làm rõ hơn lý do giữ lại. Về chi hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các ý kiến đề nghị cần làm rõ hơn đối tượng áp dụng là các Sở, ban, ngành. Dự thảo Nghị quyết về lệ phí hộ tịch có một số ý kiến đang băn khoăn các mức thu. Đối đề án xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc cho công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030, do kinh phí thực hiện hạn chế nên các ý kiến cho rằng: trong giai đoạn 2023-2025 chỉ lựa chọn một số địa phương để áp dụng thí điểm. Giai đoạn tiếp theo 2026-2030, cần đưa nội dung này vào kế hoạch đầu tư công và cần có quy định cụ thể về diện tích tối đa, tối thiểu để đưa vào kế hoạch sử dụng đất của các địa phương, tính toán kỹ đối với những địa phương sẽ sáp nhập để tránh sự lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Trong chiều nay, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp và tổ chức Hội năm 2023 theo Nghị định số 68 của Chính phủ. Dự thảo nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách năm 2023 là 54.108 người. Vấn đề được các thành viên tham gia dự họp quan tâm, đề xuất Sở Nội vụ làm rõ số lượng biên chế năm 2023 so với năm 2022 chỉ giảm 916 người, trong khi đó yêu cầu được Bộ Nội vụ đặt ra cho tỉnh Nghệ An số lượng biên chế phải giảm đến 2025 là 5.587 người so với tổng biên chế được giao năm 2022. Một số ý kiến cũng đề xuất Sở Nội rà soát số lượng người làm việc đối với ngành y tế và giáo dục vì đây là 2 ngành có số lượng người làm việc lớn; đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 ngành Nội vụ, Giáo dục – Đào tạo, Y tế trong xác định người làm việc, hạn chế thấp nhất tình trạng thừa, thiếu cục bộ, đặc biệt là đảm bảo được chỉ tiêu giảm số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệo công lập mà Bộ Nội vụ yêu cầu đối với Nghệ An. 
Tiếp đó, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết sáp nhập, đặt tên, đổi tên xóm ở các xã thuộc các huyện Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Yên Thành và Diễn Châu. Thẩm tra về báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng tiến hành thẩm tra các báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính; kết quả phòng, chống tham nhũng; kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.  
 

Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện