Thời sự - Chính trị

Họp báo công bố số liệu thống kê KT-XH quý II và 6 tháng đầu năm 2022

20:08, 30/06/2022
Các số liệu thống kê KTXH quý II và 6 tháng đầu năm 2022 được Cục Thống kê tỉnh Nghệ An công bố tại cuộc họp báo chiều 30/6 cho thấy bức tranh kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục khởi sắc trên nhiều lĩnh vực.
Toàn cảnh buổi họp báo.

Tăng trưởng kinh tế 6 tháng năm 2022 của Nghệ An đạt 8,44% (quý I tăng 6,44%, quý II tăng 10,09%). Với mức tăng trưởng này, Nghệ An đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ và thứ 18 của cả nước.

Ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm của Nghệ An tăng 12,67%.

Đáng chú ý, ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 12,67%. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò chủ chốt dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 9,74%. Qua 6 tháng, Nghệ An có thêm hơn 1000 doanh nghiệp được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; đồng thời có gần 550 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại. Hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng đang phục hồi và tăng trưởng khá.

Tăng trưởng kinh tế của Nghệ An đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ và thứ 18 của cả nước.

Đặc biệt, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng trên 56%, doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành tăng gần 73%. Đến thời điểm này, thu ngân sách ước đạt 10.101 tỷ đồng, đạt 67,35% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 9.163 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 938 tỷ đồng. Một số lĩnh vực văn hóa xã hội cũng giữ được sự ổn định.(có xen hình tư liệu các mảng CN, hoạt động SXKD, du lịch)          
 

Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện