HĐND tỉnh thông qua 34 Nghị quyết về phát triển KT-XH, AN-QP

10:26, 14/07/2022
Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đây là kỳ họp thường lệ đầu tiên năm 2022, năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh; Nguyễn Như Khôi -  Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Đoàn Chủ tịch kỳ họp.
Các đồng chí chủ tọa kỳ họp.

Tham dự phiên bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Toàn cảnh phiên bế mạc.
Toàn cảnh phiên bế mạc.

Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh đã đánh giá toàn diện về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian để nghe, xem xét đối với 25 báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trình tại kỳ họp. 

Các đại biểu dự kỳ họp.
Các đại biểu dự kỳ họp.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến hai nội dung gồm: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Phiên chất vấn của kỳ họp đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, thực chất, trách nhiệm và hiệu quả. Kết quả phiên chất vấn đã cho thấy các vấn đề được HĐND tỉnh lựa chọn là "trúng và đúng", quan trọng, thiết thực, tác động lớn và phù hợp với thực tiễn đặt ra của tỉnh, đáp ứng nguyện vọng, sự mong mỏi của cử tri và nhân dân.  

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.
Toàn cảnh kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp.

Trong khuôn khổ kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XVIII đã xem xét, biểu quyết thông qua 34 Nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2022 các cấp, các ngành quán triệt, thực hiện nghiêm túc các kiến nghị tại báo cáo thẩm tra của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến phát biểu thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Tập trung chuẩn bị tốt nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; hoàn thành báo cáo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt, triển khai các chương trình, đề án trọng điểm còn lại thuộc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu bế mạc kỳ họp.
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu bế mạc kỳ họp.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan trong bộ máy nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, các cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc ngay từ khâu tuyên truyền, quán triệt đến xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, bố trí nguồn lực. Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tăng cường giám sát quá trình tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, đảm bảo Nghị quyết được thực thi có hiệu quả cao nhất. Uỷ ban nhân dân tỉnh, các đơn vị tiếp thu, chỉ đạo thực hiện, giải quyết thỏa đáng các kiến nghị trong báo cáo của Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu kỳ họp; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện những lời hứa, cam kết trước HĐND và cử tri. HĐND tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình thực hiện của các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan. 

Toàn cảnh phiên bế mạc.
Toàn cảnh phiên bế mạc.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý, việc Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khóa 18, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa được thông qua tại kỳ họp là một trong những quyết tâm nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Vì vậy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tâm huyết để thực hiện thành công Đề án, đáng ứng kỳ vọng, mong mỏi của cử tri, nhân dân trong tỉnh. 

Các đại biểu dự kỳ họp.
Các đại biểu dự kỳ họp.

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, cùng với tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân ngày càng được phát huy, Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng và kỳ vọng tỉnh nhà sẽ tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc, vững chắc trong 6 tháng còn lại, tạo đà thắng lợi cho cả năm 2022 và cả nhiệm kỳ. 

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 7 HĐND TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2021-2026

(Từ ngày 12-14/7/2022)

01. Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

02. Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Nghệ An.

03. Nghị quyết quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

04. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

05. Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

06. Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

07. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

08. Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hoàng Mai giai đoạn 2022 - 2025.

09. Nghị quyết phê duyệt Đề án xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2030.

10. Nghị quyết thông qua kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành đang còn hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 trở về trước.

11. Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An.

12. Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

13. Nghị quyết về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

14. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

15. Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và tổ chức Hội năm 2023.

16. Nghị quyết sáp nhập, đặt tên, đổi tên xóm ở các xã thuộc các huyện: Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Yên Thành, Diễn Châu.

17. Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 – 2030.

18. Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

19. Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026.

20. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

21. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non đã hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ.

22. Nghị quyết ban hành quy định mức chi cụ thể kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

23. Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

24. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2023.

25. Nghị quyết về việc ban hành Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

26. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

27. Nghị quyết tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

28. Nghị quyết tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

29. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2021.

30. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

31. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trụ sở (mới) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh.

32. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
33. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2016.

34. Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2016.

 

 

Hiến Chương-Thùy Dương-Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện