Thời sự - Chính trị

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị TW lần thứ 5, Khoá XIII 

10:12, 06/08/2022
Sáng 6/8, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khoá 13 và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”. 
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 95 điểm cầu với sự tham gia của trên 5.000 đại biểu.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 95 điểm cầu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu khái quát nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; phương pháp luận và cách tiếp cận những vấn đề có tính nguyên tắc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam…

Các đại biểu tham dự.

Đồng thời, được quán triệt các chuyên đề: "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; chuyên đề: "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; chuyên đề: "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" và “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”./.
 

Thái Dương – Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện