UBND tỉnh cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng tại phiên họp thường kỳ tháng 9

19:58, 29/09/2022
Chiều 29/9, các thành viên UBND tỉnh cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng, liên quan đến việc xây dựng và ban hành một số cơ chế, chính sách; cho ý kiến vào các dự thảo chuẩn bị cho kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh; quy hoạch huyện Đô Lương thời kỳ 2021 - 2030.
a
UBND tỉnh nghe đơn vị tư vấn trình bày Quy hoạch xây dựng huyện Đô Lương. 

Trong số đó, có các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh gồm: Đề án tăng cường phương tiện, trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an Nghệ An; Đề án phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Báo cáo 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 36 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương và Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức phát biểu tại cuộc họp.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức phát biểu tại phiên họp.
Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Giang phát biểu tại phiên họp.
Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Giang phát biểu tại phiên họp.

Các thành viên dự họp cũng đã cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và 3 dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh về kế hoạch vốn đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận phiên họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận phiên họp.

Liên quan đến 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cơ quan xây dựng, soạn thảo, bổ sung và làm rõ thêm một số nội dung, để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh./.

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện