Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết để thực hiện mục tiêu phát triển của tỉnh

14:14, 30/11/2022
Sáng 30/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2022. Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. 

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Phiên họp đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu góp ý về tổng kết Nghị quyết số 23.
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu góp ý về tổng kết Nghị quyết số 23.
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh góp ý về tổng kết Nghị quyết số 23.
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh góp ý về tổng kết Nghị quyết số 23.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai Nghị quyết với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức được nâng lên; có những đóng góp thiết thực, cụ thể, xứng đáng; thể hiện rõ vai trò là một trong những chủ thể của quá trình xây dựng, phát triển quê hương Nghệ An. 

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu góp ý về tổng kết Nghị quyết số 23.
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu góp ý về tổng kết Nghị quyết số 23.
Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam phát biểu làm rõ một số nội dung.
Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam phát biểu làm rõ một số nội dung.

Trong đó, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy cao độ trong xây dựng, thực hiện và thụ hưởng các chính sách xây dựng, phát triển của tỉnh. Mối quan hệ mật thiết giữa các cấp ủy Đảng, Chính quyền và các tầng lớp Nhân dân được củng cố. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường và củng cố vững chắc, trở thành nguồn nội lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh. Nhiều mô hình, điển hình đã góp phần thu hút, tập hợp, động viên, khích lệ sự tham gia, cống hiến của các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận về tổng kết Nghị quyết số 23.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu kết luận về tổng kết Nghị quyết số 23.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những nội hàm gắn liền với quá trình đổi mới của đất nước. Quan trọng nhất là sự nghiệp đổi mới đất nước của Đảng được Nhân dân ủng hộ, thống nhất và tin tưởng giúp làm thay đổi cục diện, hình ảnh, vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá: Nghệ An với diện tích rộng, dân số đông, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo đa dạng, phong phú nhưng luôn có tinh thần đoàn kết. Cộng với chương trình mục tiêu quốc gia như xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới triển khai bài bản, huy động nhiều lực lượng, nguồn lực để cải tổ, thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, bộ mặt Nghệ An thay đổi hoàn toàn, nhất là sự quan tâm đối với khu vực miền Tây. Chính điều này đã phát huy được đại đoàn kết, các tầng lớp, giai tầng trong xã hội để thực hiện mục tiêu phát triển.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ý kiến
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ý kiến.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến về xây dựng Đề án tăng cường phòng ngừa, hạn chế các cuộc đình công không đúng trình tự pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào một số nội dung khác như: Việc ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2023; Kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế giai đoạn 2022 – 2026 và giao biên chế năm 2023 của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An…

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện