Thị xã Thái Hòa phải tập trung cao độ để xây dựng, phát triển trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An

20:32, 19/10/2023
Chiều 19/10, làm việc với Ban Thường vụ thị xã Thái Hòa về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An, ngoài sự ủng hộ của tỉnh, tập thể lãnh đạo thị xã Thái Hòa phải nỗ lực, quyết tâm cao độ để thực hiện.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, kinh tế - xã hội của Thị xã Thái Hòa đều có bước phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2023 đạt 6,6%. 

Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Thái Hoà Chu Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Thái Hoà Chu Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 9 tháng đầu năm, địa phương cũng đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân đầu tư công ngân sách tỉnh và Chương trình MTQG đạt gần 53% kế hoạch; thu hút được 5 dự án với tổng mức đầu tư 2.240 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước bằng 66,19% dự toán UBND tỉnh giao. Địa phương cũng đang nỗ lực để 2 xã Tây Hiếu và Nghĩa Thuận được công nhận đạt chuẩn “Nông thôn mới nâng cao” trong năm 2023.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang phát biểu tại buổi làm việc.
Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh phát biểu tại buổi làm việc.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Quốc Việt phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá: Trong điều kiện khó khăn chung của cả tỉnh, nhưng kết quả đạt được của thị xã Thái Hòa từ đầu nhiệm kỳ đến nay là tích cực và đáng ghi nhận… Điều này thể hiện rõ ở tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách, thu hút đầu tư, giải ngân đầu tư công, nhất là những kết quả trong 9 tháng đầu năm nay. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, y tế, giáo dục, lao động, việc làm đều được quan tâm… Một số mặt trong công tác quản lý nhà nước được tăng cường; quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo khu vực trung tâm có nhiều đổi mới. Để đạt được những kết quả trên là nhờ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực thị xã Thái Hòa đã phát huy được tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, cùng hướng đến mục tiêu phát triển chung của địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, thị xã Thái Hòa cũng còn một số tồn tại, hạn chế, trong đó có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan đã được Người đứng đầu UBND tỉnh chỉ rõ. Đó là kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng và chưa phát huy được vai trò động lực tăng trưởng vùng phía Tây Bắc. Quy mô kinh tế còn thấp, đứng thứ 17/21 địa phương cấp huyện. Nhiều tiêu chí đô thị loại III chưa đạt so với quy định. Thu ngân sách chưa bền vững, còn phụ thuộc nhiều vào tiền sử dụng đất. Dự án chậm tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch đề ra. Trong công tác quản lý nhà nước vẫn còn tình trạng vi phạm trong hoạt động xây dựng, lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, vi phạm hành lang an toàn giao thông. Cải cách hành chính chưa có nhiều đột phá và thiếu ổn định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thống nhất với các định hướng, nhiệm vụ được địa phương đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng nhấn mạnh: Thị xã Thái Hòa phải tập trung cao độ để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ “Về xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An” và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An trong giai đoạn mới. Trong đó xác định “thị xã Thái Hòa trở thành đô thị loại III vào năm 2025, là đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn và đáng sống, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Tây Bắc Nghệ An; là thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2030”. Đây là một áp lực rất lớn đối với địa phương, nếu không quyết tâm cao, nỗ lực lớn, không lựa chọn được vấn đề trọng tâm, ưu tiên thì sẽ khó đạt được mục tiêu trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: "Đây không chỉ là trách nhiệm riêng của Thái Hòa mà là trách nhiệm của sở, ngành và cả tỉnh. Thực tế, tỉnh đã quan tâm thị xã Thái Hoà bằng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Vì vậy, thị xã Thái Hòa phải thực sự nỗ lực, đặt quyết tâm cao để thực hiện mục tiêu".

Các đồng chí lãnh đạo thị xã Thái Hoà, các Ban ngành huyện dự buổi làm việc.
Các đồng chí lãnh đạo thị xã Thái Hoà, các Ban ngành huyện dự buổi làm việc.

Trên quan điểm đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị thị xã phải quan tâm rà soát đánh giá tổng thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã và Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy… để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Nhất là một số chỉ tiêu như thu nhập bình quân đầu người, cơ cấu kinh tế đã có sự khác nhau, để có định hướng sát, đúng;

Tập trung việc rà soát, hoàn thiện và thực hiện các quy hoạch một cách toàn diện, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển để khai thác tốt các tiềm năng và lợi thế của địa phương. Đây là vấn đề ưu tiên do không gian phát triển bị hạn chế, chưa đạt tiêu chí về mặt diện tích đối với đô thị. Trong đó quan tâm đến quy hoạch sử dụng đất một cách hợp lý; quy hoạch đô thị; quy hoạch dọc sông Hiếu; quy hoạch hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng tiêu chí đô thị loại III; các trung tâm của vùng Tây Bắc; Nghiên cứu để từng bước mở rộng không gian đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển và đảm bảo tối thiểu các tiêu chí của thành phố trực thuộc tỉnh theo quy định.

Về huy động và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị địa phương lựa chọn ưu tiên các dự án hạ tầng trọng điểm để đầu tư và phải tập trung thực hiện dứt điểm; Sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư công được tỉnh phân bổ và Chương trình Mục tiêu Quốc gia.

Trong phát triển kinh tế, thị xã cần tính toán để tiếp tục cơ cấu lại kinh tế và tập trung thực hiện các lĩnh vực đã được xác định, lấy công nghiệp - dịch vụ và phát triển đô thị làm động lực cho sự phát triển; thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Về công nghiệp phải thu hút các dự án lớn. Muốn vậy phải tính toán để sử dụng quỹ đất thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng các cụm công nghiệp phù hợp để làm cơ sở thu hút các dự án. Về nông nghiệp, nên chuyển hướng từ phát triển nông nghiệp công nghệ cao sang nông nghiệp hữu cơ. Mặc dù sản lượng không đạt nhưng có tính bền vững hơn trong điều kiện của địa phương.

Thị xã Thái Hòa cũng phải tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị; tập trung chỉnh trang đô thị; đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; Quan tâm công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án sản xuất.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, lĩnh vực văn hóa - xã hội được xem là điểm sáng của địa phương, tuy nhiên cần phải phát huy được các giá trị văn hóa - lịch sử của địa phương, nhất là di chỉ khảo cổ Làng Vạc. Muốn vậy thị xã phải kêu gọi đầu tư để có hiệu quả hơn để phục vụ phát triển du lịch tâm linh; Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế; đào tạo nghề, lao động việc làm, tạo sinh kế; chăm lo công tác an sinh xã hội;

Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần của tỉnh: “khó khăn của nhà đầu tư là khó khăn của thị xã”; Đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư, tích cực hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp; Tập trung CCHC để tạo đột phá, hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp; Quan tâm chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; Giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh vùng đặc thù; Giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo và các vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở; tránh để hình thành các điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đã giải quyết một số kiến nghị, đề xuất của thị xã Thái Hòa theo thẩm quyền, trên quan điểm đề nghị các sở, ngành thống nhất, tạo điều kiện để địa phương phát triển./.

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện