Thời sự - Chính trị

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật

10:56, 06/11/2023

Sáng nay (6/11), dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh, UBND tỉnh họp để nghe và cho ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 30/9/2023 trở về trước.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Qua rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ năm 2019 đến năm 2023, hiện có 198 Nghị quyết còn hiệu lực, 86 Nghị quyết hết hiệu lực toàn bộ, 16 Nghị quyết hết hiệu lực thi hành một phần và 13 Nghị quyết quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

Lãnh đạo các Sở, ban ngành dự cuộc họp.
Lãnh đạo các Sở, ban ngành dự cuộc họp.

Tờ trình do Sở Tư pháp trình UBND tỉnh cũng đề xuất Hệ thống hóa đối với 198 Nghị quyết quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực thi hành; đồng thời bãi bỏ toàn bộ 5 Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An đã không còn phù hợp. Trên cơ sở Quyết định số 1059 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Tư pháp đề xuất theo hướng còn hiệu lực thi hành đối với các Nghị quyết về quy hoạch trên các lĩnh vực để đảm bảo tính pháp lý cho các hoạt động liên quan đến quy hoạch đã và đang triển khai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu kết luận cuộc họp.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu kết luận cuộc họp.

Một số Nghị quyết đang còn có ý kiến khác nhau, vì vậy Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục xem xét, rà soát một cách kỹ lượng và đóng góp ý kiến bằng văn bản để Sở Tư pháp tổng hợp trình UBND tỉnh.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện